Datorn ska användas som ett verktyg för lärande.

advertisement
Handlingsplan – dator
Datorn ska användas som ett verktyg för lärande.
Hur ska datorn användas?
Beskriv på vilket sätt den ska användas, vilka program som ska användas i de olika ämnena och vilken
funktion programmet ska fylla. Lägg gärna in en bild/skärmklipp på programmet i tabellen nedan.
ÄMNE
PROGRAM
HUR/VILKEN FUNKTION
När och hur ska handlingsplanen följas upp och utvärderas?
Datum för nästa uppföljning:
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards