2017-03-16 Motion – Underlätta för hemlösa svenska medborgare

advertisement
2017-03-16
Motion – Underlätta för hemlösa svenska medborgare att söka arbete
och försörjningsstöd genom bättre samarbete emellan arbetsförmedlingen, postbox24, socialbyrån och AB Väsbyhem.
I dagens läge kan inte en hemlös som saknar adress och har en utgången legitimation registrera sig
som arbetssökande på arbetsförmedlingen. I och med detta är personen inte behörig att ansöka om
försörjningsstöd hos socialbyrån därför att intyg från arbetsförmedlingen saknas, dels för att han/hon
saknar leg. och dels för att han/hon inte tillåts att registrera sig hos arbetsförmedlingen utan
postadress och leg. Dessutom tillåts inte vederbörande att skaffa sig ett bankkonto utan fast inkomst.
En postadress för privatperson går i dag att få för 2000kr per år plus nyckelavgift 250kr hos
postbox24 i Upplands Väsby. Pass som kostar 350kr eller EU-leg. 400kr eller 600kr för båda, går att
ansöka om efter tidsbeställning hos passbyrån i Sollentuna. Detta kunde inte socialtjänsten i
Upplands Väsby upplysa om! En hemlös svensk medborgare som befann sig i ovan nämnda situation
kontaktade socialbyrån i Upplands Väsby och fick 350kr på ett engångskort hos ICA för att beställa ett
nytt svenskt pass. Efter över en månad utan matpengar ute i ett skjul mitt i vintern fick vederbörande
veta att han/hon hade jobbat bra och att fallet skulle tas upp igen efter helgen. Inga matpengar,
inget månadskort på SL, inget telefonkort ingenting överhuvudtaget gavs åt den stackars utsatte
medborgaren utan han/hon skulle fotvandra mellan Upplands Väsby och passbyrån i Sollentuna och
arbetsförmedlingen för att där återigen ej kunna skriva in sig därför att en postadress saknades utan
mat utan SL kort och utan telefon mitt i vintern. Är det så här det svenska sociala skyddsnätet
fungerar för medborgare i dagens samhälle. Hur länge ska man kunna leva på bara luft utan tak över
huvudet och hur kommer det sig att man fullständigt ignorerar hjälpsökande på detta sätt. Det här är
diskriminering. Svenska medborgare ska ha samma rättigheter som alla andra grupper i samhället.
Sverigedemokraterna föreslår:
Att medborgare i Upplands Väsby får social förtur till bostäder.
Att ett bättre samarbete organiseras mellan Arbetsförmedlingen, Postbox24, Socialbyrån och AB
Väsbyhem, gärna genom en ombudsman för hemlösa och fattigpensionärer.
Att ekonomiska förutsättningar skapas för genomförande för att bättre kunna hjälpa kommunens
egna medborgare i utsatta lägen.
Jan Björkebaum Dahlén, gruppledare Sverigedemokraterna.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards