maten i ditt liv

advertisement
LIVSMEDELSMODUL
ARBETSBLAD
SV 33/72
MATEN I DITT LIV
EU stöder dess jordbrukare i att producera högkvalitativa livsmedel åt oss.
Livsmedlen måste vara av hög kvalitet för att kunna förse oss med de viktiga
näringsämnen som vår kropp behöver för att hålla oss friska.
1.
Vad vet du om hälsosam mat? Detta är en matpyramid som visar vilka typer av
livsmedel och mängder av varje grupp som vi behöver för att vara friska.
FÖRSTÅ KOSTPYRAMIDEN
Livsmedel på den översta hyllan innehåller mycket fett,
socker och salt. De är inte nödvändiga för hälsan och
om de tas i överskott kan de vara skadliga.
Fetter och oljor är viktiga, men endast i små mängder.
Livsmedel och drycker på de 4 nedersta hyllorna i
matpyramiden är livsviktiga för god hälsa.
Källa: www.safefood.eu
Granska pyramiden noggrant. Är du förvånad över några av de livsmedel eller
drycker som finns längst upp i pyramiden?
Näst sista hyllan visar frukt och grönsaker. Visste du att du rekommenderas äta
minst fem portioner frukter och grönsaker i olika färger varje dag för att hålla
dig frisk? EU hjälper till att finansiera program i skolor som förser barn med
färsk frukt och färska grönsaker, så att de uppmuntras att utveckla goda
matvanor.
For more information, visit
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_sv.htm
M AT E N I D I T T L I V 1 /2
LIVSMEDELSMODUL
ARBETSBLAD
© Peter Menzel/Cosmos – Utdrag ur boken Hungry Planet
SV 34/72
2. Låt oss titta på valet
av mat för familjer som
din runtom i världen.
rike.
n Le Moines från Frank
Här är en bild av familje
Kan du ge två exempel på livsmedel som familjen Le Moines har köpt från de
fyra matgrupperna nedan?
MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER
INNEHÅLLER: KALCIUM, PROTEIN OCH A-VITAMIN
FRUKT OCH GRÖNSAKER
INNEHÅLLER: VITAMIN A OCH C
1.
1.
2.
2.
KÖTT, FISK OCH ALTERNATIV
INNEHÅLLER: PROTEIN, JÄRN OCH B-VITAMINER
SPANNMÅL
INNEHÅLLER: KOLHYDRATER, JÄRN OCH
B-VITAMINER
1.
1.
2.
2.
Tycker du att familjen Le Moines val av mat för veckan är balanserat och
innehåller hälsosamma alternativ?
3. Gör en lista över vad du åt i går och dela upp maten du åt i de fyra livsmedels­
kategorierna ovan. Diskutera dina livsmedelsval med en klasskompis. Var de
näringsrika? Kunde du ha gjort bättre val?
4. Dela in klassen i sju små grupper. Varje grupp ska ge förslag på en sund måltidsplan för olika veckodagar åt familjen Le Moines med de livsmedel de har köpt.
Ta med frukost, lunch och middag för hela familjen
i måltidsplanerna. Diskutera valen med de andra grupperna.
M AT E N I D I T T L I V 2 /2
Download