Provtenta 3 1/3 2016 1 p = 61 är ett primtal. Finn det minsta n > 0 s

advertisement
Provtenta 3
1/3 2016
1 p = 61 är ett primtal. Finn det minsta n > 0 sådant att 5n = 1(p)
2 Ge ett kongruensvillkor på ett primtal p sådant att x2 + x + 1 = 0 har två
distinkta lösningar
55
)
3 Beräkna ( 79
4 27 = 128 Vilken är nästa potens av två som slutar med 28?
5 Visa att om p inte är ett udda primtal kommer (3p − 1)/2 aldrig att vara ett
primtal.
6 Bestäm alla tal mindre än tusen som har exakt 24 divisorer.
7 Visa att om a, c kan skrivas som summan av två kvadrater och om c = ab
(med b heltal) kan även b skrivas som summan av två kvadrater.
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards