ArbetsrelateratDNA för Linda Norrman

advertisement
ArbetsrelateratDNA™
Linda Norrman
Resultatet presenteras i 3 delar:
• Tillvägagångssätt i arbetsrelaterade situationer
• Underliggande och personliga värderingar
• Kommunikations- och beteendestil i förhållande till din professionella
omgivning
Resultatet av de 3 parametrarna ger dig ditt Arbetsrelaterade DNA som används för
att få en större kännedom om vilka uppdrag som passar dig bäst och var du tydligast
kommer till din rätt i det professionella sammanhanget. Du kan använda resultatet i din
nuvarande eller framtida karriär för att exponera din potential.
Om PerformancePotential
Vi levererar Arbetsrelaterad MatchMaking för den professionella
världen. Med särskilt utvalda verktyg och en unikt sammansatt metod
och systematik, matchar vi uppdragsgivarens verksamhetskrav med
individers förmåga och motivation att klara uppdraget.
Copyright PerformancePotential © | www.performancepotential.se
Metoden går ut på att via ett antal givna parametrar, definiera en
Verksamhets DNA som sedan matchas mot en motsvarande definition
av en individs Arbetsrelaterade DNA.
Sid 1(6)
ArbetsrelateratDNA™
Linda Norrman
Summering av ArbetsrelateratDNA™
Tillvägagångssätt i arbetsrelaterade situationer
Tillvägagångssätt
Mätområde
Strategisk
Taktisk
Operativ
Ekonomi
Marknad/kund
Produkt/tjänst
Processer
Personal
Underliggande och personliga värderingar
Historia
Närhet
Hjälpsam
Hoppas
Omsorgsfull
Medlem
Pålitlig
Nutid
25
11
7
7
7
5
Mening
Hälsa
Vitalisera
Förtrolig
Skapa
122
53
16
16
7
Framtid
Bevara
13
Kommunikations- och beteendestil i förhållande till den professionella omgivningen
68 %
54 %
75 %
61 %
61 %
57 %
43 %
50 %
Grundbeteende
Anpassat beteende
Dominans
Inflytande
Copyright PerformancePotential © | www.performancepotential.se
Stabilitet
Konformitet
Sid 6(6)
Download