Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL

advertisement
Prisjämförelse
Inhalationsläkemedel för
behandling av astma /KOL
151006
Pris/dos
- beräknad utifrån största förpackning
- förpackning med inhalator ( röd markering)
Rekommenderade inhalatorer – grön markering
FAKTA Lungor och allergi
Judit Dénes, klinisk apotekare
Innehåll
•
•
•
•
formoterol/budesonid - inhalationspulver – bild 3
salmeterol/flutikason - inhalationspulver – bild 4
salmeterol/flutikason - sprayinhalator – bild 5
alla inhalationsläkemedel – bild 6-8
(ange enhet via Infoga sidfot)
2015-10-14
formoterol/budesonid inhalationspulver
prisjämförelse 151006
Produktnamn
Bufomix Easyhaler
Styrka
Förpackningstext
AUP per st
160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalator, 120 doser med fodral 2,74
Bufomix Easyhaler
160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Inhalator, 3 x 120 doser
Bufomix Easyhaler
320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation
Bufomix Easyhaler
320 mikrogram/9 mikrogram/inhalationInhalator, 3 x 60 doser
4,95
DuoResp Spiromax
160 mikrogram/4,5 mikrogram/dos
Inhalator, 1 x 120 doser
3,08
DuoResp Spiromax
160 mikrogram/4,5 mikrogram/dos
Inhalator, 3 x 120 doser
2,81
DuoResp Spiromax
320 mikrogram/9 mikrogram/dos
Inhalator, 1 x 60 doser
6,14
DuoResp Spiromax
320 mikrogram/9 mikrogram/dos
Inhalator, 3 x 60 doser
5,62
Symbicort mite Turbuhaler
80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Inhalator, 120 (2 x 60) doser
4,62
Symbicort mite Turbuhaler
80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalationInhalator, 360 (3 x 120) doser 4,37
Symbicort Turbuhaler
160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalator, 120 doser
3,78
Symbicort Turbuhaler
160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation
Inhalator, 3 x 120 doser
3,45
Symbicort forte Turbuhaler
320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation
6,93
Symbicort forte Turbuhaler
320 mikrogram/9 mikrogram/inhalationInhalator, 180 (3 x 60) doser 6,3
Verksamhetsstöd och service
2015-10-14
2,48
Inhalator, 60 doser med fodral 5,48
Inhalator, 60 doser
Rek
Salmeterol/flutikason - inhalationspulver
prisjämförelse 151006
Produktnamn
Airflusal Forspiro
Airflusal Forspiro
Airflusal Forspiro
Styrka
Förpackningstext
50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Inhalator, 1 x 60 doser
50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Inhalator, 3 x 60 doser
50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Inhalator, 3 x 60 doser
Relanio
Relanio
Relanio
Relanio
50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Inhalator,
50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Inhalator,
50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Inhalator,
50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Inhalator,
Seretide Diskus
Seretide Diskus
Seretide Diskus
Seretide Diskus
Seretide Diskus
Seretide Diskus
mite 50 mikrogram/100 mikrogram/dos
Inhalator, 60 doser
mite 50 mikrogram/100 mikrogram/dos
Inhalator, 180 ( 3 x 60) doser
50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Inhalator, 60 doser
50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Inhalator 180 (3 x 60) doser
forte 50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Inhalator, 60 doser
forte 50 mikrogram/500 mikrogram/dos
Inhalator, 180 (3 x 60) doser
Verksamhetsstöd och service
2015-10-14
60 (1x60) doser (1 st Elpenhaler)
180 (3x60) doser (3 st Elpenhaler)
60 (1 x 60) doser (1 st Elpenhaler)
180 (3 x 60) doser (3 st Elpenhaler)
AUP per st Rek
4,85
4,34
5,62
4,78
4,11
6,08
5,56
4,9
4,39
5,63
5,13
7,19
6,67
Salmeterol/flutikason - sprayinhalator
prisjämförelse 151006
Produktnamn
Styrka
Förpackningstext
Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram/dos Spraybehållare, 120 doser
Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram/dos Spraybehållare, 120 doser
Seretide® Evohaler® mite
Seretide® Evohaler®
Seretide® Evohaler® forte
(ange enhet via Infoga sidfot)
2015-10-14
25 mikrogram/50 mikrogram/dos Spraybehållare, 120 doser
25 mikrogram/125 mikrogram/dos Spraybehållare, 120 doser
25 mikrogram/250 mikrogram/dos Spraybehållare, 120 doser
AUP per st
1,88
2,5
2,75
3,78
4,94
PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel Styrka
50mkg
Diskus
Flutide
100mkg
Flixotide 250mkg
flutikason 500mkg
100mkg
Turbuhaler Pulmicort 200mkg
budesonid 400mkg
Spiromax
Novolizer Novopulmon200 mkg
budesonid 400mkg
Beclomet 200mkg
beklometason
Easyhaler
100 mkg
Giona
200 mkg
budesonid 400 mkg
Forspiro
Airflusal Forspiro
salmeterol/flutikason
2,26
4,52
(ange enhet via Infoga sidfot)
2015-10-14
KOMBINATIONSPREPARAT
Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos
Läkemedel
1,31
Seretide mite
1,74
Ventoline 0.2mg
0,95
Serevent 50mkg
3,66
Seretide Forte
2,43
salbutamol
salmeterol
Seretide
4,26
salmeterol/flutikason
1,03
Bricanyl 0.25mg
0.72
Oxis
4.5mkg
3.18
Symbicort mite
1,28
Terbasmin 0.5mg
0,76
formoterol 9mkg
3,67
Symbicort
2,26
terbutalin
Symbicort Forte
formoterol/budesonid
DuoResp Spiromax
formoterol/budesonid
1,28 (1,54) Ventilastin 100mkg 0.42 (0.7) Formatris 6mkg 2,95 (3,89)
2,25 (2,5) salbutamol
formoterol 12mkg 3,31 (4,66)
1,29
Buventol 100mkg 0.57
Bufomix Easyhaler
salbutamol 200mkg 0,65
Bufomix Easyhaler
1,03 (1,05)
formoterol/budesonid
1.27 (1,3)
2.26 (2,49)
Relvar
Ellipta
Elpenhaler
Twisthaler Astmanex 200mkg
mometason 400mkg
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Styrka
50mkg/100mkg
50mkg/500mkg
50mkg/250mkg
Pris/dos
4,39
6,67
5,13
4.5mkg/80mkg
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
4.36
3,46
6,3
4.5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
2,81
5,62
4,5mkg/160mkg
9mkg/320mkg
2,48
4,95
50mkg/250mkg
50mkg/500mkg
4,34
5,62
Relvar Ellipta
92mkg/22mkg
flutikason/vilanterol 184mkg/22mkg
10,26
13,34
Relanio
50mkg/250mkg
salmeterol/flutikason 50mkg/500mkg
4.11
5,56
INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: ASTMA/KOL
STEROIDER
KORTVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
Styrka
Pris/dos Läkemedel Styrka Pris/dos Läkemedel Styrka
AeroBec
100mkg
Inhalations-beklometason
spray
Evohaler
Autohaler
1,28
Airomir
Airsalb
80mkg
160mkg
1.96
3.25
salbutamol
Flutikason Cipla 125mkg
Flutikason 250mkg
1,05
1,82
Alvesco
ciklesonid
Flutide
flutikason
0.1mg
0,98
1,61
Ventoline 0.1mg
salbutamol
0,3
AeroBec
50mkg
beklometason 100mkg
1,17
1,44
Airomir 0.1mg
salbutamol
0,57
Obs! även indikation:
Bronkialastma: Atrovent ( ipratropium) inhalationsspray
Astma: Spiriva Respimat ( tiotropiumbromid) inhalationsvätska
(ange enhet via Infoga sidfot)
Serevent 25mkg
salmeterol
KOMBINATIONSPREPARAT
Pris/dos
0,3
0,28
50mkg
125mkg
2015-10-14
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
2.73
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
Innovair
formoterol/beklometason
6/100mkg
3,78
5/50mkg
Flutiform
5/125mkg
formoterol+flutikason
10/250mkg
Salmeterol/flutikason Cipla25mkg/125mkg
salmeterol/flutikason 25mkg/250mkg
2.75
3.78
4.94
1,88
2,5
Seretide mite
25mkg/50mkg
Seretide
25mkg/125mkg
Seretide forte
25mkg/250mkg
salmeterol/flutikason
2,75
3,78
4,94
PULVERINHALATOR /INHALATIONSSPRAY - INDIKATION: KOL
ANTIKOLINERGIKUM
inhalationsspray
Handihaler
inhalationspulver
Respimat
inhalationsspray
Breezhaler
pulverinhalator
Läkemedel
Styrka
Pris/dos
Atrovent
ipratropium
20mkg
0.86
Spiriva
18mkg
tiotropiumbromid
Spiriva
2.5mkg
Respimat*
tiotropiumbromid
Seebri Breezhaler 44mkg
glykopyrronium
LÅNGVERKANDE
BETA-2 AGONIST
Läkemedel
Styrka
KOMBINATIONSPREPARAT
Pris/dos
Läkemedel
Styrka
Ellipta
inhalationspulver
2
1,97
1,97
1,6
12.75
14,32
12,9
10.48
Striverdi
Respimat*
olodaterol
Onbrez
Breezhaler
indakaterol
2,5mkg
150mkg
300mkg
9.8
9,78
10.95
Spiolto Respimat - tillhandahålls ej än
Ultibro*
Breezhaler
glykopyrronium
85/43mkg
indakaterol
Genuair
( som Novolizer)
Pris/dos
Combivent
0,5 mg/2,5 mg
Sapimol (upphandlat)
Ipratropium/Salbutamol
Ipramol
ipratropium/salbutamol
Eklira Genuair *
Bretaris Genuair
aklidinium
322 mkg
5.24
5,23
Duaklir Genuair
aklidinium/formoterol
Incruse
umeklidiniumbromid
55mkg
10,48
Anoro Ellipta*
umeklidinium/vilanterol
14,05
fr 151101
enl Novarti
14,05
55mkg/22mkg
* OBS!
1) Eklira/Bretaris Genuair - doseringen är 1x2
2)Spiriva Respimat samt Striverdi Respimat- två puffar från Respimat-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet
3)Ultibro Breezhaler - Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller
långverkande beta-2-agonister som monoterapi
4)Anoro Ellipta - TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för de patienter som inte får tillräcklig effekt vid monoterapibehandling.
(ange enhet via Infoga sidfot)
2015-10-14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards