Föreningen Lalandersläktens emblem Det versala L:et med en prick

advertisement
Föreningen Lalandersläktens emblem
Det versala L:et med en prick över var bomärke för vår anfader Jacob Mårtensson Lalander,
som inte var så skrivkunnig. Det användes också som bomärke av äldste sonen Mårten.
De första åren i släktföreningens historia användes bomärket som logotype för Föreningen
Lalandersläkten, innan emblemet fick sitt nuvarande utseende – där L:et är kombinerat med
ett kopparmärke.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards