2002-09-23 Informationsansvarig: Petra Eurenuis Tel arb: 08

advertisement
2002-09-23
Informationsansvarig:
Petra Eurenuis
Tel arb: 08-695 45 97
Tel mobil: 070-268 13 92
Pressmeddelande
Pharmacia lanserar Artrox, Sveriges första läkemedel
med glukosamin för personer med artros
Läkemedelsverket godkände idag Artrox, Sveriges första godkända läkemedel
baserat på glukosamin för lindring av symtom vid lätt till måttlig artros.
Läkemedelsklassningen innebär en kvalitets garanti för användarna. Drygt en
miljon svenskar är drabbade av folksjukdomen artros, som är den vanligaste
reumatiska sjukdomen.
Artrox är det första godkända läkemedlet med den aktiva substansen glukosamin. Sedan
många år har glukosamin funnits i Sverige som kosttillskott men efter ett beslut av
Läkemedelsverket klassas det som läkemedel eftersom användningen anses medicinsk.
Läkemedelsverkets beslut grundar sig på att glukosamin är godkänt som läkemedel i
flera andra EU-länder, den utbredda användningen i Sverige samt vetenskapligt påvisad
positiv effekt.
En vetenskaplig studie publicerad i den medicinska tidskriften Lancet* visar att flerårig
behandling med glukosamin kan motverka de ledförändringar som artros ger upphov
till. Glukosamin är en kroppseget ämne, dvs. det finns naturligt i kroppen.
- Artrox finns från och med oktober tillgängligt receptfritt på Apotek eller efter
förskrivning av läkare. Att det nu är klassat som läkemedel innebär en kvalitetsgaranti
för patienterna. Innehållet i tabletterna och tillverkningen kontrolleras i och med detta
hårdare än tidigare, säger Erik Lindh, medicinsk chef på Pharmacia Sverige AB.
En miljon svenskar har artros. Sjukdomen drabbar kvinnor i högre utsträckning än män
och fler äldre än yngre. Hårt fysiskt arbete ökar risken att utveckla förslitning i lederna.
Även många idrottare drabbas. Artros har en hög ärftlighetsfaktor där uppskattningsvis
30–50 av de diagnostiserade patienterna kan förklaras med genetiska orsaker.
Artros innebär att det naturliga brosket som finns i kroppens leder mjukas upp och
förtunnas, vilket leder till att ytan som ska fungera som en fjärdring och glidyta när
leden belastas, förändras och den stötupptagande förmågan förändras. Symptomen vid
artros är smärta och stela leder. I svårare fall leder sjukdomen till att leden behöver
bytas ut. I Sverige får varje år ungefär 15 000 personer konstgjorda leder inopererade,
vilket innebär stora kostnader för samhället.
I Sverige finns det ca 100 000 personer som regelbundet tar glukosamin. Ledbesvär som
kommer i fråga för behandling med Artrox är främst orsakade av förslitningsskador av
brosk i knä, rygg, armar, höfter och axlar.
Artrox är godkänt för symptomlindring vid lätt till måttlig artros. Det finns på Apoteket
från och med oktober, både receptfritt och receptbelagt. Med recept blir det möjligt att
köpa större förpackningar med läkemedelsrabatt. Endast få biverkningar har
rapporterats vid användning av glukosamin som kosttillskott, exempelvis huvudvärk
och sura uppstötningar. Glukosamin ska inte användas av personer med skaldjursallergi
eller typ-1 diabetes (mellitus). Artrox är godkänt från 18 år.
*Lancet 2001;357:251-56.
För ytterligare information, kontakta:
Bo Ringertz, docent vid Reumatologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset tel: växel 517
700 000, 070-484 67 31.
Petra Eurenius, informationschef Pharmacia Sverige AB, tel: 08- 08 695 45 97, 070
268 13 92, E-post: [email protected]
Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra
produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i
Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för
människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den
15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal
som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara
avslutad vid slutet av 2002.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards