IT-Spåret
Vi utbildar ”IT-nördar” med Aspergers syndrom i
CAD, programmering och system då…
• IT- intresset är ganska vanligt inom målgruppen.
• Det finns efterfrågan av kompetensen.
• Det är helt ok att vara ”nörd” inom IT- branschen.
• Man kan jobba ”bakom kulisserna”
Målgrupp
• fyllt 19 år
• boende i Region Jönköpings län
• med diagnos Aspergers syndrom / Högfungerande
autism
• med ett stort och tydligt IT intresse
• med förmågan att klara inlärning
• med förmågan att ha hög/regelbunden närvaro
Mål
• Alla ska bidra till 100% av sin egen förmåga
• Arbete eller adekvat sysselsättning.
• Bryta isolering.
• Öka möjligheten för egen försörjning.
Resultat
• Ungdomarna når arbetsmarknaden!
• Den ökade självkänslan är lika viktig som ämneskunskapen
studenterna får.
• Minskad psykisk ohälsa, ökad självständighet, ökat
självförtroende och bättre hälsa
• Anpassningarna stämmer väl
IT-spåret erbjuder både utbildning och personlig utveckling
Citat från forskningen
”Det känns som jag...har
nån chans att få nåt
redigt arbete i alla fall.
Vilket inte jag haft
tidigare.”
”Det största problemet när man kom
hit…man försökte inte själv…men
jag har lärt mig en vettig grej när jag
har vart här…och det är försök för
helvete själv du kommer klara det.”
”Det är så här jag vill ha det, jag
vill ha det på en nivå där läraren
litar på att jag vet vad jag håller
på med. Att jag förstår min
egen begåvning och
begränsning. ”
IT-Spåret
Eva Klangbeck
Samordnare
[email protected]
0381-362 04
Mike Schneider
Huvudlärare
[email protected]
0381-422 19