kirurgi eller enbart läkemedel vid asymtomatisk karotisstenos?

advertisement
Lakartidningen.se
Johanna blev
förändrad med
placebotabletter
KULTUR
Var återhållsam med
vertebro-, kyfo- och
sakroplastik
KLINIK OCH VETENSKAP
nr 47 24–30 november
2010 vol 107
organ för sveriges
läkarförbund
grundad 1904
KIRURGI ELLER
ENBART LÄKEMEDEL
VID ASYMTOMATISK
KAROTISSTENOS?
KLINIK OCH VETENSKAP
! Minskat antal BVC-hembesök KLINIK OCH VETENSKAP
! Blodtrycksmål vid typ 2-diabetes MEDICINSK KOMMENTAR
Download