Uppföljning av generikautbytet - så här bevakar TLV att reglerna följs

advertisement
Uppföljning av generikautbytet
- så här bevakar TLV att reglerna följs
Apoteksmässan 5 och 6 september 2012
Anna Montgomery, tillsynssamordnare, Apoteksavdelningen
Uppföljning av generikautbytet
Agenda
• Syftet
• Metod för utredningsarbetet
• Resultat: några exempel
• Frågor
• Kom gärna till TLVs monter efteråt!
Mål: Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
• Patienter och skattebetalare ska få mesta
möjliga hälsa för pengarna.
• Generiskt utbyte frigör pengar som kan
användas till andra angelägna områden inom
hälso- och sjukvården
• Reglerat i
– Läkemedelsförmånslagen
– TLVs föreskrifter
Mål: Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
• Apoteken skyldiga att följa regelverket
– Byta till periodens vara
– Upplysa patienten om att byte sker
– Informera om rätten att få förskrivet läkemedel eller annat
utbytbart läkemedel
• TLV är tillsynsmyndighet
– Kontrollerar att apoteken följer reglerna
– Om apoteken inte säljer periodens vara kan vi öppna
tillsynsärenden
Tillsammans för ett fungerande generikautbyte
Apotek och
farmaceuter
Apotekens
Service AB
Läkemedelsföretag
Patienten
Myndigheter
Partihandel
Landsting och
förskrivare
Vad följer vi upp?
• Apotekens försäljning av receptbelagda läkemedel
– Fokuserar på försäljning av periodens vara
• Försäljningsstatistik från Apotekens Service AB
–
–
–
–
–
Hela marknadens försäljning
Bryts ned till enskild vara, enskilt apotek, tidsperiod
Kryss: förskrivaren, apoteket, patienten
Slutförsäljning av föregående månads periodens vara
Kostnader för läkemedelsförmånen
Utbytbara varor
100%
90%
80%
70%
60%
Andra varor
50%
Slutförsäljning
Periodens vara
40%
30%
20%
10%
0%
aug-11
sep-11
okt-11
Kryss är exkluderade.
nov-11
dec-11
jan-12
feb-12
mar-12
apr-12
maj-12
jun-12
jul-12
aug-12
Utredning
Följer upp försäljningen av
periodens vara
på hela marknaden
Identifierar ev.
felförsäljning
Utreder orsaker till
felförsäljning
Identifierar inom vilket
apoteksföretag och på vilket
apotek felförsäljning skett
Tillsyn
Ex: Atorvastatin 20 mg 100 tabl
En månad 2012
• Periodens vara: 0,66 kr/tabl
• 26 utbytbara varor finns
• Priser varierar
• Dyraste varan kostar 13,08 kr/tabl
• Effekter av att inte sälja periodens vara
– Onödig extrakostnad för staten
– Minskad prispress  dyrare läkemedel
Atorvastatin 20 mg 100 tabl en månad
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Andra varor
PV+Slutförsäljn
30%
20%
10%
0%
Kryss är exkluderade.
Apoteksfarmaceuternas viktiga roll
• Informera om att utbyte sker, vad det innebär
Vi vill utveckla samarbetet med kontaktpersoner
på apotek
Vi arbetar med ständiga förbättringar inom
ramen för nuvarande utbytessystem
www.tlv.se/apotekspersonal
[email protected]
Välkommen till
monter K:22
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards