ALKOHOL OCH CANCER - Lunds universitet

advertisement
ALKOHOL OCH CANCER – HUR SER SAMBANDEN UT?
I Sverige orsakar alkohol flera tusen nya cancerfall varje år. Det behövs heller inget
utvecklat missbruk för att cancerrisken ska öka. Risken för exempelvis bröstcancer
ökar redan vid ett glas per dag och växer successivt med ökat intag. Behovet av
kunskap bland allmänheten är stort när det kommer till sambandet mellan alkohol
och cancer. Senaste åren har nya resultat presenterats på forskningsområdet som
pekar på att alkohol har ett samband med ett flertal cancersjukdomar. Hur påverkas
kroppen av alkohol? Hur påverkar alkoholkonsumtionen risken att drabbas av
cancer? Och hur sprider vi kunskap om alkohol och cancer till allmänheten?
Seminariet har ett populärvetenskapligt upplägg och vänder sig till dig som arbetar
med alkohol, cancer och till dig som är intresserad av ämnet.
Tid: Torsdagen den 28 april klockan 12:30-16:00.
Plats: High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö.
Program
12.30 Registrering, kaffe och lunchsmörgås
13:00 Välkommen!
Malin Sandquist, Systembolagets företagsledning, beskriver Systembolagets
samhällsuppdrag, vision och stöd till alkoholforskning samt presenterar
resultat från en ny SIFO-undersökning om svenskarnas kunskap om
kopplingen mellan alkohol och cancer.
13:20 Cancer i dag och utvecklingen till år 2040
Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig, Cancerfonden, presenterar
prognos för utveckling av cancer i Sverige och en rapport om kostnader för
cancer.
13.40 Alkohol och cancer – så ser sambanden ut
Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet och chef för Regionalt
cancercentrum Syd, berättar om hur alkohol påverkar kroppen och kan orsaka
cancer.
14:15 Kaffepaus
14.45 Alkoholens påverkan på våra vanligaste cancersjukdomar
2016-03-14 Alkohol och cancer - program, mail, Malmö
FINAL.docx
Sid 1/2
Helena Jernström, forskare och docent i experimentell onkologi, Lunds
universitet, beskriver den senaste forskningen kring alkohol och vanliga
cancerformer så som bröstcancer.
15.10 Alkohol och cancer – hur når vi ut med information till allmänheten?
Samtal om alkohol, cancer och informationsbehovet med Tove Lindahl Greve,
verksamhetschef, Ung Cancer, Annie Stråhlén, länssamordnare, Länsstyrelsen
Skåne, Susanna Olzon Schultz, redaktör, 1177 Vårdguiden och Mette Barth,
specialist i allmänmedicin, familjeläkare vid Hälsomedicinskt center i Lomma.
15:55 Avslutning
Moderator: Katarina Hultling, journalist och programledare
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler
överleva. Detta görs genom forskningsfinansiering, kunskapsspridning och
påverkansarbete.
Systembolaget har i uppgift att sprida kunskap om alkoholens negativa effekter på
hälsa. Det görs via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Seminariet är
en del av hur Systembolagets samhällsuppdrag kommer till uttryck.
2016-03-14 Alkohol och cancer - program, mail, Malmö
FINAL.docx
Sid 2/2
Download