Tonsillektomi, ÖNH-institutet Carlanderska sid. 1/4

advertisement
1
Tonsillektomi, ÖNH-institutet Carlanderska
Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 170616.
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod
(data från Socialstyrelsen)
Klinikrapport, 20170616
Kliniken
2017
Antal
(andel)
Kliniken
2016
Antal
(andel)
Nationen
2017
Antal
(andel)
Nationen
2016
Antal
(andel)
tillgänglig
aug 2018
tillgänglig
aug 2017
tillgänglig
aug 2018
tillgänglig
aug 2017
10
25
2078
4425
.
Antal registrerade operationer
.
Kön
Kvinnor
8 (80.0%)
10 (40.0%)
1285 (61.8%) 2657 (60.0%)
.
Ålder
Medelålder vid operation
Indikation
Obstruktion/snarkning
27.8
28.0
24.4
23.7
0 (0.0%)
2 (8.0%)
326 (15.7%)
733 (16.6%)
.
.
Infektion
10 (100%)
19 (76.0%)
1674 (80.6%) 3515 (79.4%)
.
Annan
0 (0.0%)
4 (16.0%)
Dagkirurgi
1 (10.0%)
1 (4.0%)
78 (3.8%)
177 (4.0%)
.
Vårdform
1467 (71.3%) 3017 (68.8%)
.
Operationsteknik
Kall teknik
10 (100%)
25 (100%)
1702 (82.2%) 3377 (76.7%)
.
Varm teknik
0 (0.0%)
0 (0.0%)
Annan teknik
0 (0.0%)
0 (0.0%)
337 (16.3%) 1018 (23.1%)
.
31 (1.5%)
9 (0.2%)
.
Blodstillningsmetod
Kall teknik
0 (0.0%)
1 (4.0%)
531 (25.6%)
986 (22.3%)
.
Varm teknik
10 (100%)
24 (96.0%)
Annan teknik
0 (0.0%)
0 (0.0%)
1498 (72.1%) 3334 (75.3%)
.
49 (2.4%)
105 (2.4%)
.
Komplikationer
Blödning under vårdtiden
0 (0.0%)
0 (0.0%)
63 (3.2%)
108 (2.6%)
.
Svarande på 30 dagarsenkäten
*
6 (85.7%)
17 (68.0%)
0 (0.0%)
2 (12.5%)
836 (56.0%) 2351 (53.1%)
.
Kontaktat sjukvården pga. blödning
65 (9.3%)
285 (13.0%)
.
Inlagda pga. blödning
0 (0.0%)
0 (0.0%)
39 (5.7%)
187 (8.7%)
.
Reopererats pga. blödning
0 (0.0%)
0 (0.0%)
8 (1.2%)
49 (2.3%)
Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta
0 (0.0%)
2 (12.5%)
173 (25.6%)
601 (28.0%)
.
.
Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf
0 (0.0%)
0 (0.0%)
48 (7.1%)
180 (8.4%)
.
Tagit del av informationen på tonsilloperation.s
5 (83.3%)
7 (43.8%)
410 (59.3%) 1233 (56.8%)
.
Patientnytta
Svarande på 6 månadersenkäten
*
11 (47.8%)
1 (100%)
1839 (47.7%)
.
Besvären är borta
8 (72.7%)
1292 (71.1%)
.
Blivit ganska bra
1 (9.1%)
454 (25.0%)
Besvären är kvar
2 (18.2%)
58 (3.2%)
.
.
Besvären har förvärrats
0 (0.0%)
13 (0.7%)
.
*) Svarsfrekvens
Grön: >50%
Gul: 40-50%
Röd: <40%
sid. 1/4
2
Tonsillektomi + abrasio, ÖNH-institutet Carlanderska
Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 170616.
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod
(data från Socialstyrelsen)
Kliniken
2017
Antal
(andel)
Kliniken
2016
Antal
(andel)
Klinikrapport, 20170616
Nationen
2017
Antal
(andel)
Nationen
2016
Antal
(andel)
tillgänglig
aug 2018
tillgänglig
aug 2017
803
1688
.
Antal registrerade operationer
.
Kön
Kvinnor
339 (42.2%)
759 (45.0%)
.
Ålder
Medelålder vid operation
Indikation
Obstruktion/snarkning
7.0
7.1
.
556 (69.2%) 1237 (73.3%)
.
Infektion
238 (29.6%)
431 (25.5%)
.
Annan
9 (1.1%)
20 (1.2%)
.
Vårdform
Dagkirurgi
603 (75.5%) 1223 (73.1%)
.
Operationsteknik
Kall teknik
691 (86.5%) 1246 (74.4%)
.
Varm teknik
99 (12.4%)
426 (25.4%)
Annan teknik
9 (1.1%)
3 (0.2%)
.
.
Blodstillningsmetod
Kall teknik
276 (34.4%)
560 (33.2%)
.
Varm teknik
494 (61.5%) 1042 (61.7%)
.
Annan teknik
33 (4.1%)
86 (5.1%)
.
Komplikationer
Blödning under vårdtiden
24 (3.3%)
34 (2.1%)
.
Svarande på 30 dagarsenkäten
*
294 (53.5%)
779 (46.1%)
12 (4.7%)
43 (5.9%)
.
Kontaktat sjukvården pga. blödning
.
Inlagda pga. blödning
9 (3.6%)
30 (4.1%)
.
Reopererats pga. blödning
3 (1.2%)
3 (0.4%)
40 (16.0%)
127 (17.4%)
.
Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta
.
Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf
17 (6.7%)
45 (6.3%)
.
Tagit del av informationen på tonsilloperation.s
146 (57.0%)
398 (54.3%)
.
Patientnytta
Svarande på 6 månadersenkäten
*
622 (41.5%)
.
Besvären är borta
415 (67.6%)
.
Blivit ganska bra
169 (27.5%)
Besvären är kvar
28 (4.6%)
.
.
Besvären har förvärrats
2 (0.3%)
.
*) Svarsfrekvens
Grön: >50%
Gul: 40-50%
Röd: <40%
sid. 2/4
3
Tonsillotomi, ÖNH-institutet Carlanderska
Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 170616.
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod
(data från Socialstyrelsen)
Klinikrapport, 20170616
Kliniken
2017
Antal
(andel)
Kliniken
2016
Antal
(andel)
Nationen
2017
Antal
(andel)
Nationen
2016
Antal
(andel)
tillgänglig
aug 2018
tillgänglig
aug 2018
tillgänglig
aug 2017
2
269
550
.
Antal registrerade operationer
.
Kön
Kvinnor
1 (50.0%)
116 (43.1%)
262 (47.6%)
.
Ålder
Medelålder vid operation
Indikation
Obstruktion/snarkning
12.0
11.7
9.8
2 (100%)
255 (94.8%)
529 (96.2%)
.
.
Infektion
0 (0.0%)
9 (3.3%)
12 (2.2%)
.
Annan
0 (0.0%)
5 (1.9%)
9 (1.6%)
Dagkirurgi
1 (100%)
232 (87.2%)
469 (85.7%)
.
Vårdform
.
Operationsteknik
Kall teknik
0 (0.0%)
11 (4.1%)
26 (4.8%)
.
Varm teknik
2 (100%)
237 (88.8%)
490 (89.6%)
Annan teknik
0 (0.0%)
19 (7.1%)
31 (5.7%)
.
.
Blodstillningsmetod
Kall teknik
1 (50.0%)
100 (37.2%)
183 (33.3%)
.
Varm teknik
1 (50.0%)
159 (59.1%)
354 (64.4%)
Annan teknik
0 (0.0%)
10 (3.7%)
13 (2.4%)
.
.
Komplikationer
Blödning under vårdtiden
0 (0.0%)
1 (0.4%)
1 (0.2%)
.
Svarande på 30 dagarsenkäten
*
111 (60.0%)
291 (52.9%)
6 (5.8%)
12 (4.3%)
.
Kontaktat sjukvården pga. blödning
.
Inlagda pga. blödning
3 (3.0%)
6 (2.2%)
.
Reopererats pga. blödning
2 (2.0%)
1 (0.4%)
14 (13.5%)
18 (6.5%)
.
Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta
.
Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf
5 (4.9%)
11 (3.9%)
.
Tagit del av informationen på tonsilloperation.s
50 (48.5%)
150 (53.4%)
.
Patientnytta
Svarande på 6 månadersenkäten
*
225 (46.1%)
.
Besvären är borta
142 (64.5%)
.
Blivit ganska bra
60 (27.3%)
Besvären är kvar
14 (6.4%)
.
.
Besvären har förvärrats
4 (1.8%)
.
*) Svarsfrekvens
Grön: >50%
Gul: 40-50%
Röd: <40%
sid. 3/4
4
Tonsillotomi + abrasio, ÖNH-institutet Carlanderska
Data från Tonsilloperationsregistret, data inmatat till 170616.
Täckningsgrad. OBS! oavsett operationsmetod
(data från Socialstyrelsen)
Kliniken
2017
Antal
(andel)
Kliniken
2016
Antal
(andel)
Klinikrapport, 20170616
Nationen
2017
Antal
(andel)
Nationen
2016
Antal
(andel)
tillgänglig
aug 2018
tillgänglig
aug 2017
2051
4316
.
Antal registrerade operationer
.
Kön
Kvinnor
918 (44.8%) 1850 (42.9%)
.
Ålder
Medelålder vid operation
Indikation
Obstruktion/snarkning
5.5
5.3
.
2035 (99.2%) 4281 (99.2%)
.
Infektion
12 (0.6%)
24 (0.6%)
.
Annan
4 (0.2%)
11 (0.3%)
.
Vårdform
Dagkirurgi
1799 (88.1%) 3708 (86.8%)
.
Operationsteknik
Kall teknik
185 (9.1%)
362 (8.4%)
.
Varm teknik
1776 (87.1%) 3818 (88.9%)
.
Annan teknik
78 (3.8%)
115 (2.7%)
.
Blodstillningsmetod
Kall teknik
835 (40.7%) 1770 (41.0%)
.
Varm teknik
1129 (55.0%) 2424 (56.2%)
.
Annan teknik
87 (4.2%)
122 (2.8%)
.
Komplikationer
Blödning under vårdtiden
13 (0.7%)
40 (1.0%)
.
Svarande på 30 dagarsenkäten
803 (56.0%) 2272 (52.6%)
*
.
Kontaktat sjukvården pga. blödning
15 (2.2%)
45 (2.1%)
.
Inlagda pga. blödning
10 (1.5%)
22 (1.0%)
.
Reopererats pga. blödning
2 (0.3%)
2 (0.1%)
Kontaktat sjukvården pga. postoperativ smärta
39 (5.8%)
125 (5.9%)
.
.
Behandlats med antibiotika pga. postoperativ inf
35 (5.2%)
104 (4.9%)
.
Tagit del av informationen på tonsilloperation.s
367 (54.1%) 1146 (54.0%)
.
Patientnytta
Svarande på 6 månadersenkäten
*
1882 (49.2%)
.
Besvären är borta
1207 (65.0%)
.
Blivit ganska bra
541 (29.1%)
Besvären är kvar
101 (5.4%)
.
.
Besvären har förvärrats
9 (0.5%)
.
*) Svarsfrekvens
Grön: >50%
Gul: 40-50%
Röd: <40%
sid. 4/4
Download