Lokal Pedagogisk planering
Bild åk 8 - h.t 2012
Identitet/Tonåring
Tidsperiod: ca 6 veckor
Syfte
Hur viktiga är kläder och att ha en egen stil? Många unga människor är
intensivt upptagna med att fundera på vilka de är och hur de uppfattas av
andra. Utseendet, kläderna och stilen kan vara en viktig pusselbit i byggandet
av den egna identiteten. De som arbetar i modebranschen försöker hela tiden
intressera oss för att köpa skor och kläder med någon ny form av design. Att
välja en viss stil kan vara ett sätt att markera tillhörighet med en grupp eller
kanske ett avståndstagande från gällande normer? Modets växlingar ställer
också krav på våra kroppar. Har modet någonsin passat en vanlig kropp?
Alldeles oavsett vilken grupp man tillhör signalerar man med sin klädstil tydligt
vem man är eller vill vara. Med hjälp av bl.a. kläderna försöker vi skapa oss en
identitet.
Konkretisering av mål (Det här ska du lära dig)
 Uppgiften är att du skall lära dig teckna/måla en tonåring (utifrån de
mänskliga proportionerna) som förmedlar en känsla/stil (lycklig, ledsen,
självsäker, dåligt självförtroende, ensam, populär, utanför, arg, sur, elak,
olycklig, snäll, glad, nöjd, emo, punkare, bratt etc.), som visar sig både i
kroppsspråket och förstärks av kläderna. Målet är att du själv skall välja
passande material/teknik (blyerts, akvarell, akryl, tusch m.m.) som
förstärker den känsla du vill förmedla.
 Sedan skall du placera din tonåring med hjälp av t.ex. Gimp, Photoshop eller
på traditionellt sätt i en passande miljö som du själv har fotograferat, målat
eller konstruerat.
 Projektet ska redovisas så att det går att följa ett undersökande arbetssätt
där du reflekterar och redovisar dina tankar löpande under arbetets gång,
både i ord och i bild på din blogg, samt använda dig av de bildbegrepp som är relevanta för
just den här uppgiften. Arbetsformer (Så här kommer vi att arbeta)
 Gemensam lärarledd genomgång/handledning då vi gemensamt
börjar med att titta på och diskutera olika bilder föreställande
tonåringar gestaltade på olika sätt för att förstärka deras identitet.
 Repetition om de mänskliga proportionerna, bildbegrepp och
rättigheter och skyldigheter när det gäller bruk av andras bilder.
 Egen gestaltning, se ovan!
 OBS!!! Var noga med att fotografera och dokumentera under varje
lektion och lägg upp på din blogg under ”Kategorier Bild”, så att jag
kan följa din process genom hela arbetet.
Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)







Idé: Visa gärna med massor av idéer eller utveckla din idé så
mycket som möjligt. Vilken tonåring vill du gestalta? Hur tänker
du? Brainstorm!
Kreativitet: Skapa nytt! Skapa eget! Var personlig och unik i ditt
skapande. Konstnärlig gestaltning, välutvecklat bildspråk och
väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Undersökande arbetssätt: Gräv, leta, undersök, visa att du
försöker att lösa ett ”problem”.
Självständighet: Genom hela arbetet. Från idé genom
arbetsprocessen fram till färdigt resultat och reflektion.
Kommunikation - paralleller till vår omvärld: Koppla dina idéer
till vår omvärld på något sätt.
Presentation: Kontinuerligt på bloggen och redovisning inför
klassen av den slutliga gestaltningen.
Reflektion och utvärdering: Gör du kontinuerligt under arbetets gång, samt en
utvärdering av din slutliga gestaltning (när allt är färdigt) på bloggen (hjälpfrågor finns i
separat dokument på bildbloggen).
Lycka till!!!
Anna-Lena
Notis: Alla teckningar är gjorda av elever som tidigare gått på Linbergsskolan.