pressmeddelande forskningsinformation

PRESSMEDDELANDE
FORSKNINGSINFORMATION
Malmö 2006-10-19
Ny undersökningsmetod minskar risker och obehag för hjärtpatienter
En ny metod för att upptäcka syrebrist i hjärtmuskeln fungerar lika bra som andra metoder men
innebär mindre risker och obehag för patienten. Det visar en ny avhandling av Petri Gudmundsson,
som är den förste som disputerar i biomedicinsk laboratorievetenskap vid fakulteten Hälsa och
samhälle på Malmö högskola.
Petri Gudmundsson har i sin avhandling jämfört en ny metod inom ekokardiografin (ultraljudsundersökning
av hjärtat) med andra beprövade belastningstester på patienter med känd eller misstänkt kranskärlssjukdom, en
av de största dödsorsakerna i västvärlden. Studierna visar att den nya metoden kan bli ett bra alternativ.
Syrebrist (ischemi) i hjärtmuskeln uppkommer genom att inte tillräckligt med syreförande blod når ett eller
flera områden av hjärtmuskeln, vanligen på grund av förträngningar i hjärtats kranskärl. Utvärdering av
ischemi i hjärtmuskeln genom olika typer av belastningstester rekommenderas för optimal behandling av
patienter med misstänkt sjukdom i hjärtats kranskärl. De tester som används mest idag är arbets-EKG,
isotopundersökning (SPECT) och stress-ekokardiografi. Genom testerna jämförs genomblödningen
(perfusionen) i hjärtmuskeln vid maximal belastning och vila och hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig
(kontraktionsförmåga) i arbete och vila.
En kombination av ny ultraljudsteknik och kontrastmedel, RTP-ASE, som introducerats inom
ekokardiografin, har gjort det möjligt att samtidigt bedöma genomblödningen i hjärtmuskeln och dess
kontraktionsförmåga. RTP står för realtids perfusion och ASE för adenosin-stress-ekokardiografi.
– Resultaten i min avhandling visar att bedömning av syrebrist i hjärtmuskeln genom visuell tolkning av RTPbilder är lika tillförlitlig som den redan erkända SPECT-undersökningen.
– RTP-ASE-metoden har många fördelar. Radioaktiv strålning används inte, som vid SPECT. Den är snabbare
och mindre obehaglig för patienten än ”vanlig” stress-ekokardiografi. Och den är mer noggrann än arbetsEKG, säger Petri Gudmundsson.
En bedömning genom kvantitativ analys av RTP-bilderna visade inte lika god överensstämmelse och kan
därför inte rekommenderas för kliniskt bruk idag.
– Men genom den tekniska utvecklingen kan dessa problem säkert snart lösas, säger Petri Gudmundsson.
Apparaturen som används vid ultraljudsundersökningar är förhållandevis billig och finns på de flesta sjukhus.
Därför finns det enligt Petri Gudmundsson goda möjligheter att sprida RTP-ASE-metoden.
– Det skulle göra det enklare att både diagnostisera ischemi och friskriva patienter med bröstsmärtor. Metoden
ger ett bra alternativ till de metoder som används idag. Men det behövs utbildning av personal (biomedicinska
analytiker och läkare) och jag hoppas att mina kolleger och jag kan hjälpa till med detta, säger han.
Petri Gudmundsson disputerar på sin avhandling lördag 21 oktober kl 10 i aulan på fakulteten Hälsa och
samhälle, ingång 49, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Opponent är professor Kenneth Caidahl, Karolinska
Institutet, Stockholm. Avhandlingens titel är ”Detection of myocardial ischemia using real-time myocardial
contrast echocardiography” (Diagnostisering av syrebrist i hjärtmuskeln med hjälp av kontrastförstärkt
ultraljudsundersökning av hjärtmuskelns genomblödning).
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TEL
FAX
MOBIL
E-POST
INTERNET
205 06 MALMÖ
Hjälmaregatan 1
040-665 71 88
040-665 70 27
0708-655 240
[email protected]
www.mah.se
Petri Gudmundsson är den förste som disputerar i biomedicinsk laboratorievetenskap vid fakulteten Hälsa och
samhälle på Malmö högskola. Han är också verksam som biomedicinsk analytiker vid kardiologiska klinikens
eko-laboratorium vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
För mer information kontakta Petri Gudmundsson, [email protected] eller tel 0736-49 07 45.
Nyheter från Malmö högskola finns på www.mah.se.
Läs mer om forskning vid Malmö högskola på www.mah.se/forskning.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TEL
FAX
MOBIL
E-POST
INTERNET
205 06 MALMÖ
Hjälmaregatan 1
040-665 71 88
040-665 70 27
0708-655 240
[email protected]
www.mah.se