GIX123-2006 - student . vxu . se

GIX123-VT2006
Detaljschema delkurs: Religion, kultur och historia i Europa
Historia
9
Mån
27/2
10:1513:00
Föreläsning: Europas ”rötter”: Grekland och Rom K2083
Seminarium 0: Den grekiska filosofin (stencil) +
sök på webben hemsidor om Europas historia
9
28/2
Tis
10:15- Föreläsning:
13:00 Folkvandringarna och det västra romerska rikets fall
H1411
(Väst)Europas födelse
Det Bysantinska riket
Seminarium 1:
Inlämning av fynden på webben
Den grekiska filosofin: 1. Försokratikerna 2.
Sokrates, Platon 3. Aristoteles 4. Den hellenistiska
filosofin: stoicism och epikureanism
9
3/3
Fre
10:15- Föreläsning
13:00 Medeltidens politik och samhälle; Feodalismen
Seminarium 2
H1412
1. Medeltidens städer: Lübeck och Hansan; Venedig
2. Jeanne D’Arc och det hundraåriga kriget
3. Medeltida lärosäten
4. Korstågen in och utanför Europa
10
6/3
Mån
10:15- Föreläsning
13:00 Renässansen
Seminarium 3
H1311
1. Konst och arkitektur: Leonardo da Vinci;
Michelangelo; Rafael
2. Litteratur: Dante, Petrarca, Boccaccio
3. Vetenskap: Giordano Bruno, Galileo Galilei,
Kopernikus
4. Renässansen i Norden: Tycho Brahe; Johannes
Magnus, Olaus Petri, Laurentius Petri
10
8/3
Ons
10:15- Föreläsning
13:00 Europa och världen;
H1411
Den kungliga absolutismen; Upplysningen
Seminarium 4:
1. Thomas Hobbes 2. John Locke 3. Voltaire
4. Jean Jacques Rousseau (historisk bakgrund, liv och
verk, filosofi, konsekvenser)
10
10/3
Fre
11
13/3
Mån
10:15- Föreläsning
12:00 Den franska revolutionen och
Napoleonkrigen
10:15- Föreläsning:
12:00 Konst och arkitekturhistoria
H1412
H1311
11
17/3
Fre
Slutseminarium
08:00- Tentamen
12:00 Historia