Optik

advertisement
Optik
7/14/2017
Optik
Manusförfattare
Projektledare
Projektgrupp
Språk
Copyright
Nyckelord
speglar, optiska instrument
Ämne
Version
Mediatyp
Beskrivning
CFL
Senast sparat/ändrat
Dokumentnamn
Senaste utskrift
2017-07-14 23:09
Optik.doc
2017-07-14 23:09
sv
CFL
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion, spegel,
Fysik
1.0
html, flash
Bla bla
1/7
Optik
7/14/2017
2/7
Innehållsförteckning
1 OPTIK (MODUL 5 – FYSIK A) ....................................................................................................................... 4
1_0_010 Ljuset ................................................................................................................................................ 4
1_0_020 Ljusstrålar ........................................................................................................................................ 4
1_0_030 Reflexion........................................................................................................................................... 4
1_0_040 Plan spegel ....................................................................................................................................... 4
1_0_050 Böjda speglar ................................................................................................................................... 4
1_0_060 Konkava sfäriska speglar ................................................................................................................. 5
1_0_070 Konvexa sfäriska speglar ................................................................................................................. 5
1_0_080 Parabolisk spegel ............................................................................................................................. 5
1_0_090 Ljusets brytning ................................................................................................................................ 5
1_0_100 Ljusets brytning ................................................................................................................................ 5
1_0_110 Linser ............................................................................................................................................... 5
1_0_120 Tunna Linser – Speglar .................................................................................................................... 6
1_0_130 Ögat .................................................................................................................................................. 6
1_0_140 Ögats bild och objektets avstånd ...................................................................................................... 6
1_0_150 Lupp ................................................................................................................................................. 6
1_0_160 Kikare ............................................................................................................................................... 6
1_0_170 Mikroskop......................................................................................................................................... 7
1_0_180 Kamera ............................................................................................................................................. 7
1_0_190 Optisk bänk....................................................................................................................................... 7
1_0_200 Optik – Självtest ............................................................................................................................... 7
1_0_210 Optik – Nya begrepp och samband .................................................................................................. 7
Optik
7/14/2017
Resultat av brainstorm/grovmanus










Pedagogik
Presentationsformat
Material/läromedel (befintligt material mm)
Mål
Syfte
Hur många moduler ska produceras?
Bilder/Foton
Ljud
Animationer
Övningar
3/7
Optik
7/14/2017
1 Optik (Modul 5 – Fysik A)
be_1
ny_1
1_0_010 Ljuset
br_1_0_010_010
be_1_0_010_010
ny_1_0_010_010
Optik handlar om ljus och de olika instrument som vi
har för att hantera ljuset.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
spegel, speglar, optiska instrument
Skriv brödtext här
Text och bilder om ljus och en interaktiv applet där du
kan addera, blanda, färger för att skapa olika RGB färger
som på en TV eller dator skärm.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
spegel, speglar, optiska instrument, regnbåge, Flash,
våglängd, vågrörelse
1_0_020 Ljusstrålar
Skriv brödtext här
br_1_0_020_010
Egenskaper av ljusstrålar illustreras med en java
be_1_0_020_010
simulering av en hålkamera. Avbildningen omvändning,
skärpa och storlek kan studeras i samband med
objektplacering och hålstorlek. Interaktiv illustration av
divergent, konvergent och parallella strålar.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_020_020
spegel, speglar, optiska instrument, Hwang java applet
1_0_030 Reflexion
Skriv brödtext här
br_1_0_030_010
Diffus och regelbunden reflektion visas interaktivt.
be_1_0_030_010
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_030_030
spegel, speglar, Flash
1_0_040 Plan spegel
Skriv brödtext här
br_1_0_040_010
Reflektionslagen visas interaktivt och samspelet mellan
be_1_0_040_010
ljus från ett objekt och en planspegel ger upphov till en
(virtuell) bild med spegelvändning.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_040_040
spegel, speglar, optiska instrument, Flash, Hwang java
applet
1_0_050 Böjda speglar
Skriv brödtext här
br_1_0_050_010
I denna introduktion till böjda speglar förklaras
be_1_0_050_010
begreppen som medelpunkt, fokus, centrala strålar
randstrålar, axeln och konkav och konvex.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_050_050
4/7
Optik
7/14/2017
spegel, speglar, optiska instrument, Flash
1_0_060 Konkava sfäriska speglar
Skriv brödtext här
br_1_0_060_010
Interaktiv simulering som visar huvudstrålarna och
be_1_0_060_010
avbildning i en konkavspegel och där man kan variera
det mesta. Det demonstreras också sfäriska
avbildningsfel och hur man kan beräkna bilden genom
geometrisk konstruktion också.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_060_060
spegel, speglar, optiska instrument, Physlets, Flash,
sfärisk aberation.
1_0_070 Konvexa sfäriska speglar
Skriv brödtext här
br_1_0_070_010
Interaktiv simulering som visar huvudstrålarna och
be_1_0_070_010
avbildning i en konvexspegel och där man kan variera
det mesta. Det demonstreras också hur man kan beräkna
bilden genom geometrisk konstruktion också.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_070_070
spegel, speglar, optiska instrument
1_0_080 Parabolisk spegel
Skriv brödtext här
br_1_0_080_010
Text och bilder om paraboliska speglar.
be_1_0_080_010
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_080_080
spegel, speglar, optiska instrument, teleskop,
strålkastare, ficklampa, tandläkarestollampa
1_0_090 Ljusets brytning
Skriv brödtext här
br_1_0_090_010
Grunderna om ljusets brytning presenteras med bilder,
be_1_0_090_010
simulering, Snells formel och ett litet hem experiment.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, refraktion,
ny_1_0_090_090
mynt i glas vatten, Fendt java applet, snellslag,
infallsvinkel, Normalen, brytningsvinkel
1_0_100 Ljusets brytning
Denna har fel titel!! Prisma
br_1_0_100_010
Java applet simulering av ljusbrytning i en prisma ger
be_1_0_100_010
möjlighet till vinkelmätningar
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, deviation,
ny_1_0_100_100
avlänkning, protractor, protraktor. gradskiva,
vinkelmätning, ljushastighet, spridning, Physlets
1_0_110 Linser
br_1_0_110_010
be_1_0_110_010
Skriv brödtext här
Positiva och negativa linser visas som sammansatta
prismor. Man kan interaktivt ändra objekt placering,
brännvidd och se vilken bild skapas. Uppföljningsfrågor
5/7
Optik
ny_1_0_110_110
7/14/2017
med facit.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, fokus,
fokallängd, förstoringsglas, linsformeln, Physlets, Flash
1_0_120 Tunna Linser – Speglar
Skriv brödtext här
br_1_0_120_010
En java applet som kan visa båda linser och speglar.
be_1_0_120_010
Speciellt är att den kan visa sfärisisk avbildningsfel för
konkava speglar och att man kan startar flera fönster
samtidigt för att demonstrerar skillnader.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_120_120
spegel, speglar, optiska instrument, Hwang,
1_0_130 Ögat
br_1_0_130_010
be_1_0_130_010
ny_1_0_130_130
Skriv brödtext här
Simulering av ögat som visar ögon med olika
brytningsfel och ackommadation, och användning av
glasögon med uppföljningsfrågor.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
spegel, speglar, optiska instrument ackommadering,
accomadation, närsynthet, långsynthet, normalseende,
fokusering, Physlets
1_0_140 Ögats bild och objektets avstånd
Skriv brödtext här
br_1_0_140_010
Varför ser saker större ut när de är nära? Varför ser man
be_1_0_140_010
inte jättetydligt om man kommer mycket nära? Vad är
närgränsen? En java simulering visar sambanden.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, ögat,
ny_1_0_140_140
avbildning, ackommadering, accomadation, närsynthet,
långsynthet, normalseende, fokusering, Physlets
1_0_150 Lupp
br_1_0_150_010
be_1_0_150_010
ny_1_0_150_150
1_0_160 Kikare
br_1_0_160_010
be_1_0_160_010
ny_1_0_160_160
Skriv brödtext här
En positiv lins kan användas som en förstoringsglas,
lupp. Hur kan man bestämma storleken av en virtuell
bild som skapas i ögat? I denna java simulering skall du
också själv uppskatta virtuella bildens läge.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
spegel, speglar, optiska instrument ackommadering,
accomadation, närsynthet, långsynthet, normalseende,
fokusering, Physlets
Skriv brödtext här
En java simulering om en kikare kan visa förstoring av
objekt i närheten eller vinkelförstoring vid astronomiska
avstånd. Uppföljningsfråga
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, okularet,
objektivet, optiska instrument , virtuellbild, lins ,
6/7
Optik
7/14/2017
brännvidd, stjärnor, parallella strålar, fokusera, Physlets
1_0_170 Mikroskop
Skriv brödtext här
br_1_0_170_010
En java simulering om mikroskop kan visa förstoring
be_1_0_170_010
och hur det beror av olika objektiv. Uppföljningsfrågor
om förstoringen.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, okularet,
ny_1_0_170_170
objektivet, optiska instrument , virtuellbild, lins ,
brännvidd, fokusera, Physlets
1_0_180 Kamera
br_1_0_180_010
be_1_0_180_010
ny_1_0_180_180
Skriv brödtext här
Denna java simulering av en kamera kan visa
fokusering, bländar påverkan på skärpedjup. Det finns
även fotografier om linser och skärpedjup. Det finns
uppföljningsfrågor.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, optiska
instrument, iris, bländaröppning, telefotolins, zoom. Fstopp, Physlets, ani-gifar
1_0_190 Optisk bänk
Skriv brödtext här
br_1_0_190_010
Detta är en simulerad optiskbänk där du kan laborera
be_1_0_190_010
med linser, speglar, bländare, olika objekt och
strålknippen. Du kan ändra några befintliga
uppställningar eller börja med en tom yta.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_190_190
spegel, speglar, optiska instrument, Physlets
1_0_200 Optik – Självtest
Skriv brödtext här
br_1_0_200_010
Fyra sidor flervalsfrågor om optik.
be_1_0_200_010
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_200_200
spegel, speglar, optiska instrument, brytning
1_0_210 Optik – Nya begrepp och samband
Skriv brödtext här
br_1_0_210_010
Sammanfattande sida med formler och definitioner om
be_1_0_210_010
optik.
Fysik A, fysik, optik, ljus, ljuset, ljusstrålar, reflexion,
ny_1_0_210_210
spegel, speglar, optiska instrument, förstoring,
linsformel, linsformeln, brytningslagen, fokus,
infallsvinkel
7/7
Download