Individuellt valt ämne 2017/2018

Individuellt valt ämne 2017/2018
Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan. Det syftar till att varje elev
skall kunna välja kurser efter eget intresse.
Du kan genom det individuella valet bredda din utbildning eller fördjupa dig inom något intresse.
I kurskatalogen för det individuella valet finns urvalet av kurser som du kan välja mellan. Vilka kurser som
verkligen kommer att starta beror om det är tillräckligt många elever som sökt kursen, om lokaler och
utrustning finns tillgängliga och om det finns tillräckligt antal lärare/behöriga lärare i ämnet.
Kurser som läses i det individuella valet betygssätts som all annan undervisning.
Det individuella valet i Växjö samordnas mellan de kommunala gymnasieskolorna. Vissa kurser anordnas på
flera skolor, andra bara på en. Du måste vara beredd att gå till en annan skola för ditt individuella val.
Skolorna kommer att planera sin verksamhet med ledning av de val som eleverna gör. Byte av individuellt valda
kurser kan därför inte ske under läsåret.
Observera!
Du kan inte som individuellt val välja någon kurs som ingår obligatoriskt i din utbildning.
Om du avbryter en individuellt vald kurs riskerar du att inte få fullt studieprogram. Som avbrott räknas frånvaro
med ogiltig orsak under de tre första lektionstillfällena.
Kurskod
Benämning
Poäng
BILBIL0
Bild
100
BILBIL01b
Bild och form 1b
100
BIOBIO01
Biologi 1
100
DAODAT01a
Datorteknik 1a
100
DASDAO0
Dansorientering
100
DATDAS01S
Dansteknik 1 Specialisering - Jazzdans
100
DIGDIG01
ELEELR0
Digitalt skapande 1
Elektronik och mikrodatorteknik
100
100
ENGENG06
Engelska 6
100
ENGENG07
Engelska 7
100
ENTENR0
Entreprenörskap/UF
100
FILFIL01
Film- och tv-produktion 1
100
FIO1FIO2
Filosofi 1+Filosofi 2 (FIOFIO01+FIOFIO02)
50+50
FOMFORGLKE
Formgivning 1 Specialisering - Glas och Keramik (FOMFOR01S)
100
FOMFORGLK2
Formgivning 2 Specialisering - Glas och Keramik (FOMFOR02S)
100
FOMFORINRE
Formgivning 1 Specialisering - Inredning (FOMFOR01S)
100
FOMFORTKF
Formgivning 1 Specialisering - Klädsömnad (FOMFOR01S)
100
FOMFORTKF2
Formgivning 2 Specialisering - Klädsömnad (FOMFOR02S)
100
FOTFOT01
FOTFOT02
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2
100
100
FÖRFÖR01
Företagsekonomi 1
100
GEOGEO01
Geografi 1
100
GRÄGRÄ0
Gränssnittsdesign
100
HAAFRI0
Friskvård och hälsa
100
HALMEN0
Mental träning
100
SAMHIS01a2
Historia 1a2 + Samhällskunskap 1a2 (HISHIS01a2+SAMSAM01a2)
50+50
HUMHUM00S
Humanistisk och samhällsvetenskaplig, Specialisering - Kriminologi
Idrott och hälsa 1 Specialisering – Bollsport och motionsidrott (IDRIDO01)
100
IDR01BOMO
100
IDR01FOTB
Idrott och hälsa 1 Specialisering – Fotboll (IDRIDO01)
100
IDRLYFT01
Idrott och hälsa 1- Specialisering – Idrottslyft inom vald idrott (IDRIDO01)
100
IDRIDR02
Idrott och hälsa 2 (profilering mot friluftsliv - snö, is och vatten)
100
JURPRI0
Privatjuridik
Film- och tv-kunskap
100
KOSFIL0
LATLAT01
Latin - språk och kultur 1
LATLAT02
Latin - språk och kultur 2
LEDLED0
Ledarskap och organisation
MATMAT02a
MATMAT02b
Matematik 2a
Matematik 2b
MATMAT03b
100
100
Moderna språk:
KURS/SPRÅK - XXX
Steg
Franska - FRA
1234
Italienska - ITA
123
100
100
Matematik 3b
Japanska - JPN
12
100
MATMAT05
Matematik 5
Ryska - RUS
123
100
MODXXX01
Moderna språk 1
Spanska - SPA
1234
100
MODXXX02
Moderna språk 2
Tyska - DEU
1234
100
MODXXX03
Moderna språk 3
MODXXX04
Moderna språk 4
MOEXXX01
Modersmål 1, ange vilket språk
MOEXXX02
Modersmål 2, ange vilket språk
MOEMOD0
Modersmål 3 - aktiv tvåspråkighet
MUSENS01
Ensemble 1
MUSKÖS01
MUSKÖS02S
Körsång 1
Körsång 2 specialisering
MUSMUS0
Musik
100
MÄNETI0
Etik och människans livsvillkor
100
NAGNAT01
Naturguidning 1
100
NAKNAK02
Naturkunskap 2
100
NÄTNÄT01
Näthandel 1
100
PEDAKI00S
Aktivitetsledarskap
100
PRRPRR01
Programmering 1
100
PSK1PSK2
Psykologi 1+Psykologi 2a (PSKPSY01+PSKPSY02a)
50+50
SAMHIS1a2
Samhällskunskap 1a2 + Historia 1a2 (SAMSAM01a2+HISHIS01a2)
50+50
SAMINR0
Internationella relationer
100
SOISOO0
SVASVA02
Sociologi
Svenska som andraspråk 2
100
100
SVASVA03
Svenska som andraspråk 3
100
SVESKR0
Skrivande
100
SVESVE02
Svenska 2
100
SVESVE03
Svenska 3
100
SVTSVT01
Svenskt teckenspråk för hörande 1
100
TEALJU00S
Ljud och ljus - Specialisering: LJUS
100
TEASCE01
Scenisk gestaltning 1
100
TEASCE02
Scenisk gestaltning 2
100
TRNTRN01
Träningslära 1
100
WEBWEU01
Webbutveckling 1
100
100
100
100
Modersmål:
KURS/SPRÅK - XXX
Albanska – SQI
Arabiska – ARA
Bosniska – BOS
Serbiska – SRP
Kroatiska - HRV
100
100
100
100
100
100
100