Värdighet och integritet Författare: Simone Rodrigues de sousa

advertisement
Värdighet och integritet
Författare: Simone Rodrigues de sousa
Kurs: SJSF15
Termin:3
Skriftlig rapport
Hösten 2014
Lunds universitet
Medicinska fakulteten
Nämnden för omvårdnadsutbildning
Box 157, 221 00 LUND
Jag och min bashandledare hjälpte en patient med morgontvätt i sängen, patienten var äldre,
dement och hade nedsatt hörsel. Patienten hade gått genom en stor höftplastik dagen innan
och hade forlorat mycket blod, efter fått två sag var hon/han fortfarande svag så kunde inte
skötta sin egen ADL själv, behövde hjälp med allt. När vi kom in i rummet försäkrade oss
först på att patienten hade sina hörapparater på sig därefter hälsade vi på patienten och
presenterad oss samt informerad att vi skulle ta hand om henne under dagen och till att börja
med så skulle vi hjälpa henne med tvättning och påklädning. Saken som jag tycker är
jätteviktig, på det sätt behandlade vi patienten som människa och satt oss in i patientens
situation, så som ja hade velat bli bemött om jag hade varigt inlagd.
Vi förberedde utrustningen som skulle använadas innan vi bemötte patienten så att jobbet
skulle underlättas för oss själva, stängde dörren, drog draperriet mellan patienterna och
försäkrade oss att gardinerna var nerrullade, vi hade warm tvättlappar. Efter att ha klätt av
patienten försäkrade vi oss på att patienten hade en teke som täkte sin nedre kroppsdel, med
tanke på patientens integritet kunde bevaras.
Vi startade tvättningen i ögonen utifrån innåt sedan tvättade vi resten av ansiktet öron, hals
och nacke, fortsatte i överkroppens del, extra noga under brösten och armhålorna. Sen torkade
vi patientens med handdukken. Sedan tvättade vi patientens nederdel extra noga i underlivet
pga att patienten använde blöja samt torkade vi patienten med torra tvättlappar. Patienten blev
informerad av varje steg av arbetet som skulle göras samt under tiden som arbetet har utförats
i tanken på patientens värdighet och integritet. Patienten hade inga tänder eller tandprotes så
hon fick skölja av munnen med vatten.
Jangland E et al beskriver att personcentrerad vård handlar om patientens delaktigthet och
respekt för patientens värderingar och uttalande behov och det kräver en god kommunikation,
skicklighet och en professionell relation med patienten. Så i det här fallet hade vi ett
personcentrerad vård arbete med tanken på att vi bevarade patientens integritet och respektera
patientens värderingar samt hade en god kommunikation genom att göra oss säkra på att
patienten hörde oss samt informerade patienten vid vaje steg i arbetet.
Download