Kunderna hyllar hans fastprismodell

advertisement
1/2
Var för n öja sig m e d mainstr eam?
Bybrick operations
Kunderna hyllar hans
fastprismodell
It till fast pris är väldigt trendigt, men få it-företag kan leva upp till det löftet. Supporten räknas ofta av mot
en timbank för att täcka upp all tid konsulterna spenderar hos kund. Företaget byBrick har, tack vare it-platt
formen Kaseya, ändrat sin affärsmodell och er bjuder fast pris, oavsett vad som händer . Ökad lönsamhet och
nöjdare kunder är resultatet.
På bara fyra
månader
har vi haft
en fantastisk tillväxt.
Lönsamheten ökar
hela tiden och vi har ett
stabilare intäktsflöde.”
- Artur Viira, VD byBrick
I dag brottas många it-konsulter med att deras
mest tidskrävande uppgift är att vara ute hos
kund och ansluta nya användare eller åtgärda
fel i deras datorer. Arbetet är reaktivt eftersom
teknikerna kan agera först när ett problem
uppstått. Det är svårt, om inte omöjligt, för
konsulterna att planera sina dagar och för itföretagen att räkna ut hur många supporttimmar
varje kund kommer att behöva. Många kunder
å andra sidan, vill inte längre köpa it-drift och
support löpande per timme, det försvårar
kontrollen över deras it-utgifter. För att möta
marknadens efterfrågan går it-företagen ut
med fast pris, men läser man det finstilta räknar
många bolag av supporten mot en timbank för
att därefter övergå till den traditionella modellen
med pris per timme.
Proaktivt arbete med KASEYA
Någon som har övergett den affärsmodellen
är företaget byBrick Operations, ett företag
inom byBrick-gruppen. De arbetar numera
efter devisen; äkta fast pris och tillgång till
obegränsad drift och support. Omställningen till
den nya affärsmodellen har varit genomförbar
tack vare företaget Upstreams plattform Kaseya.
Numera kan byBrick hantera kundernas it-miljö
med ett enda verktyg – Kaseya. Systemet
möjliggör ett proaktivt arbete då byBrick kan
förebygga och åtgärda fel innan merparten av
kunderna märker något, vilket innebär att de
slipper de klassiska drift- och supportproblemen.
byBrick kan tredubbla
antalet kunder
Och resultatet har inte låtit vänta på sig.
– På bara fyra månader har vi haft en fantastisk
tillväxt. Lönsamheten ökar hela tiden och vi har
ett stabilare intäktsflöde. Tidigare hade vi en
jojo-effekt då intäkterna var kopplade till vad
som hände hos kund och hur lång tid det tog
för oss att åtgärda felen. Det är ett problem vi
inte längre behöver brottas med. Dessutom har
antalet kunder som ringer in och har störningar
i sin it-miljö halverats, säger Artur Viira, vd på
byBrick och fortsätter; – Allt pekar på att vi kan
tredubbla antalet kunder. Vi kan dessutom arbeta
med större företag, utan att behöva anställa fler
tekniker. Nu har kunderna börjat komma till oss,
vilket är en dröm för många it-företag, säger han.
Nytänkande kring paketeringen
För att underlätta införsäljningen har byBrick
paketerat sitt erbjudande på ett nytt sätt. De
har tagit fram ett system där kunderna, direkt
på hemsidan, fyller i ett formulär som räknar
ut de exakta kostnaderna för deras it-drift och
support. Priset baseras på antalet användare och
vilken funktionalitet kunden vill ska ingå i driftoch underhållsavtalet. Ingen betalar för mer än
de behöver.
– Tidigare var vår högsta prioritet inte att
kundens it-miljö var så bra som möjligt eftersom
vi tjänade pengar på att de hade problem. Nu
däremot vinner både vi och kunden på att det
fungerar, säger Artur Viira.
2/2
Var för n öja sig m e d mainstr eam?
...med den nya
plattformen
kan vi sköta
våra kunders it-miljö från
hela världen, bara vi har
tillgång till internet.”
- Artur Viira, VD byBrick
Inget hokus pokus
En av byBricks kunder är
jobbförmedlingsföretaget Work for you som
under 2010 expanderade från 2 till 22 kontor,
från Karlstad i söder till Sundsvall i norr. De
behövde en ny it-lösning, men när de hörde talas
om byBricks erbjudande var de skeptiska.
– Deras it-lösning lät som hokus pokus, det var
för bra för att vara sant. Det brukar alltid börja
strula så fort man har installerat ett program.
Men byBricks it-lösning har visat sig fungera
otroligt bra. Ingen medarbetare har klagat på
något och har vi haft några bekymmer har vi fått
bra och snabb hjälp, säger Lars Proos, vd på
Work for you.
Utan byBrick hade Work for yous it-personal
ständigt varit tvungen att vara på resande fot.
Trots det, hade det tagit lång tid för dem att
åtgärda akuta problem på grund av företagets
geografiska spridning. Med facit i hand menar
Lars Proos att byBricks it-lösning är både mer
tids- och kostnadseffektivt för dem.
inte varit svårt att övertyga kunderna att byta till
byBricks drift- och supportkoncept. Det finns
inga motargument till vårt erbjudande, menar
Artur Viira.
Teknikerna kan hantera fler
användare
Utan Kaseya hade byBrick aldrig kunnat ta in
Work for you som kund. Det hade, rent logistiskt,
inte fungerat att resa långa sträckor för att
hantera deras it-miljö.
En chansning att ändra
affärsmodell
– Men det var en chansning att anlita Upstream
och implementera Kaseya. Vi visste inte hur
det skulle påverka lönsamheten eller kunderna.
Fast vi trodde på lösningen, att vi skulle ta betalt
för att det fungerade och inte tvärtom. Med
facit i hand står det klart att det var en suverän
satsning, säger Artur Viira.
– Tidigare hade vi inte kapacitet att ta in
kunder utanför Stockholm, men med den nya
plattformen kan vi sköta våra kunders it-miljö
från hela världen, bara vi har tillgång till internet,
säger Artur Viira.
Med Kaseya har mycket av byBricks arbete
automatiserats. Om ett problem uppstår
på en kunds dator kan de skapa en lösning
som skickas ut till alla användare på en och
samma gång. Detta har frigjort mycket tid för
teknikerna som i dag kan ansvara för betydligt
fler användare. Trots det har konsulternas arbete
blivit mindre stressigt och byBrick har i dag
ingen personalomsättning alls. Och det har
Sammanfattning byBrick Operations
Vad kostar IT-strul?
byBrick Operations upplevde sitt arbetssätt väldigt ineffektivt
eftersom de kunde agera först då kunderna hade problem. Arbetet
komplicerades ytterligare av att kunderna använde flera olika verktyg,
vilket innebar att de fick skapa en rad lösningar för att kunna hantera
olika kunders it-miljö. De såg att det fanns små möjligheter till att växa.
Det finns många undersökningar om kostnaderna för företags IT-miljöer.
Både IDC och Gartner Group har till exempel beräknat företags totala
kostnader för en persondator, (Total Cost of Ownership, TCO). För ett
företag med 2 500 datorer kan man enligt Gartner Group spara stora
summor med proaktiv IT-drift. Enligt rapporten sparar man 17 000 kr per
år för varje stationär PC och 34 000 kr per år för varje bärbar dator som
i huvudsak används utanför kontoret. För Core Link skulle det betyda
cirka 1,8 procent av företagets omsättning eller ungefär en årsvinst.
Även om besparingen bara blir hälften av detta så är proaktiv IT-drift en
lönsam investering.
utmaning
byBrick Operations implementerade plattformen Kaseya.
Med Kaseya kunde mycket av arbetet automatiserats och hanteras
via internet. Antalet timmar it-konsulterna spenderade hos kund skulle
minska markant. För att underlätta införsäljningen skapade byBrick
Operations ett formulär där kunderna, direkt på hemsidan, kunde fylla
i ett formulär som räknade ut de exakta kostnaderna för deras it-drift
och support.
lösning
Tack vare Kaseya kan byBrick Operations erbjuda kunderna it
till fast pris, oavsett hur mycket support de behöver. På fyra månader
har byBrick Operations haft en fantastisk tillväxt och räknar med att
tredubbla antalet kunder. Nu kan de förebygga och åtgärda fel innan
merparten av kunderna märker något, vilket innebär att de kan ta in
större och fler kunder utan att behöva anställa fler tekniker.
resultat
är en global organisation som utvecklar mjukvara för
automatiserad IT-drift för IT-konsulter och IT-avdelningar hos
statliga och privata organisationer. Plattformen gör det möjligt för IT-proffs
att enkelt och effektivt drifta och underhålla IT-infrastrukturer på distans, via
ett centralt webbaserat verktyg. Kaseyas teknik är licensierad för över tre
miljoner datorer globalt. Företaget grundades 2000, är privatägt och har
kontor på alla kontinenter.
kaseya
upstream söker upp programvaror från tillverkare som vågar utmana
marknadsledarna med innovation och idérikedom. Lösningarna säljs genom
hundratals återförsäljare i de nordiska länderna. Upstream har introducerat
flera utländska och inhemska tillverkares mjukvaror på den nordiska
marknaden, inklusive e-post- och samarbetsplattformen MDaemon från
Alt-N Technologies och Kaseya för IT-distanstjänster. Företaget är privatägt,
grundades 1996 och har sitt säte i Stockholm.
bybrick operations byBrick Operations fungerar som
IT-avdelning för små och medelstora företag. Kunderna
har tillgång till obegränsad drift och support till ett förutbestämt fast
pris. Företaget byBrick grundades 2004 och har kontor i Stockholm och
Västerås. I dag omfattar företagsgruppen fyra bolag med totalt cirka 50
anställda. Tel: 08-36 84 47.
För mer information ring Anna-Sofie Oveland på
+46 (0)8 566 106 75 eller mejla till
[email protected]
UPSTREAM · Industrivägen 17 · 171 48 Solna
+46 (0)8 566 106 70 · www.upstream.se
Download