Tal Delbarhet Negativa tal, räkneregler potensform kvadratrot

advertisement
Räknesätt
Uppställningar
Delbarhet
Negativa tal, räkneregler
Tal
potensform
kvadratrot
Linjära funktioner
Grafer & tabeller
Räta linjens ekvation
omkrets
Kroppar
Skala
Volym
Area
Geometri
Algebraiska regler
Pythagoras sats
Medelvärde
Statistik
Sannolikhet
Funktioner
Talföljder & mönster
& Algebra
Ekvationer
Vinklar
Likformighet
Diagram
Proportionalitet
Median
Kombinatorik
Jämföra bråk
Räkna med bråk
Räkna med procent
Förkorta & förlänga
Bråk & procent
Förändringsfaktor
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards