Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering

advertisement
B. Definitioner
2. Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn
till medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder
Reviderad 2014
Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..
Giltig 3 år
Astmans svårighetsgrad kan beskrivas som lindrig, måttlig, medelsvår eller svår. Behovet av
underhållsmedicinering återspeglar som regel relativt väl astmans underliggande
svårighetsgrad. Mängden av symtom visar hur välkontrollerad astman är och ger vägledning
om medicineringen behöver justeras.
Nedanstående klassificering bygger därför på patientens behov av underhållsmedicinering
och aktuella symtom.
Bedömningarna grundar sig på förhållandena senaste månaden.
Behovet av medicinering anges med siffrorna 1–4.
Förekomsten av symtom anges med bokstäverna A–D.
Klassificeringen anges således med en siffra efter aktuell medicinering och en bokstav efter
förekomsten av symtom.
Exempel: 2 B, inhalationssteroid i låg–måttlig dos (2) och symtom 1–2 ggr/vecka för lätta
besvär (B). 3 A, inhalationssteroid i medelhög dos + inhalerad långverkande 2-agonist eller
leukotrienantagonist (3) och är besvärsfri med den medicineringen (A).
Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till www.barnallergisektionen.se för att se det i sitt rätta sammanhang
B. Definitioner
2. Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn
till medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder
Reviderad 2010
Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..
Svårighetsgrad
Giltig 3 år
Behov av medicinering
Ingen underhållsbehandling.
1 (lindrig)
Kortverkande 2-agonist vid behov med eller utan periodisk behandling med
inhalationssteroid eller leukotrienantagonist.
Underhållsbehandling med
2 (måttlig)
Inhalationssteroid i låg till måttlig dos (100–400 µg/dygn) eller
leukotrienantagonist
+ 2-inhalation vid behov
Underhållsbehandling med
3 (medelsvår)
inhalationssteroid < 400 µg/dygn + långverkande 2-agonist och/eller
leukotrienantagonist
+ 2-inhalation vid behov
Inhalationssteroid > 400 µg/dygn
4 (svår)
+ långverkande 2-agonist och/eller leukotrienantagonist
+ 2-inhalation vid behov
Astmasymtom
A. Inga symtom
B. Symtom 1–2 dagar/vecka, exempelvis ansträngningsutlöst astma eller förkylningsframkallade
besvär
C. Symtom 3–6 dagar/vecka
D. Dagliga symtom
Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till www.barnallergisektionen.se för att se det i sitt rätta sammanhang
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards