Minneskonsert för Åke Palo

advertisement
Ansökan om stipendium ur Åke Palo´s Minnesfond 2017.
Föreningen för Åke Palos Minnesfond avser att under Kulturnatten den 19 maj dela ut
minst två stipendier.
Genom dessa utmärkelser vill vi:


verka för att minnet av Åke Palo och hans insatser för barn, ungdomar och
kultur, lever vidare
i hans anda stötta barn och ungdomar till vidare utveckling inom musik
För att komma på fråga för stipendium ska något av följande stämma:



Du ska ha gjort goda framsteg inom musiken/på ditt instrument.
Du är i behov av att köpa ett instrument.
Du ska delta i kurs/läger/utbildning eller liknande.
Stipendier och stöd kan sökas och föreslås. Stipendiat/stödmottagare bor i eller
har nära anknytning till Ånge kommun. Styrelsens beslut om stipendier kan ej
överklagas.
Stipendiat:
Namn:_____________________________________________ Ålder:__________________
Adress:_____________________________________________ Tel:____________________
Postnr.:_____________ Postadress:____________________________________________
E-post adress:_______________________________________________________________
Motivering:________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Anmälare av stipendiat, lämna adressuppgifter här:
Namn :_____________________________________________________________________
Adress:_____________________________________________ Tel:____________________
Postnr:._____________ Postadress:____________________________________________
E-post adress:_______________________________________________________________
Anmälan görs på denna blankett senast 15/5 2017.
Skickas till: Ånge Folketshus
För mer information ring:
Lars Erik Bjelkström
Lars Erik Bjelkström
Centraltorget 20
Tel. 0690-150 90 eller 070-398 26 70
841 33 Ånge
Eller på E-postadress: [email protected]
Märk kuvertet eller mailet med ”Åke Palo´s minnesfond”
Download