Plenum den 24 april 2017 kl. xx.00

advertisement
Ålands lagting
PLENARPROTOKOLL
M W-A
Plenum den 24 april 2017 kl. 17.15
Plenum börjar .................................................................................................................................................................. 1
Första behandling............................................................................................................................................................ 1
1
Godkännande av förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2016-2017
Landskapsregeringens yttrande RP 9/2016-2017-s
Republikens presidents framställning RP 9/2016-2017
Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 2
Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Första behandling
1
Godkännande av förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om
kvicksilver
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2016-2017
Landskapsregeringens yttrande RP 9/2016-2017-s
Republikens presidents framställning RP 9/2016-2017
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Mikael Lindholm
Herr talman! Social- och miljöutskottet har behandlat förordningen om
sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver.
Vi har genom hörande kunnat erfara att åländska företag och
privatpersoner inte kommer påverkas negativt vid ett ikraftträdande.
Utskottets uppfattning är det är viktigt att följa internationella avtal som är
avsedda att skydda människor och natur från farliga tungmetaller och
kemikalier.
Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet. Tack, herr talman.
Ltl Pernilla Söderlund
Talman! Bästa lagtingskollegor, nu har jag och mina kollegor i social- och
miljöutskottet fått tillfälle att fördjupa våra kunskaper om kvicksilver i och
med den här Minamatakonventionen som är en viktig konvention och har en
hög ambition.
Namnet på konventionen kommer från namnet på den staden, Minamata,
där skador av kvicksilver upptäcktes första gången 1956. Det tog tre år innan
orsaken till skadorna kunde härledas till utsläppen av metylkvicksilver från
den kemiska industrin.
Som många redan vet så arbetade jag som barnmorska innan jag blev
invald i lagtinget. Vi barnmorskor avråder gravida kvinnor och riktigt små
barn från att äta fet fisk som är fångad i Östersjön bl.a. för att de innehåller
höga halter av kvicksilver och även PCB och dioxiner.
1
För i naturen omvandlas kvicksilver till den extremt giftiga föreningen
metylkvicksilver som kan tas upp av levande organismer. Den lagras i
kroppen och går över från modern via moderkakan till fostret. Kvicksilver är
ett av de allra farligaste miljögifterna och ger skador på hjärnan och det
centrala nervsystemet. Barn och foster är känsligare än vuxna. Fosterstadiet,
då hjärnan och nervsystemet utvecklas, är den mest känsliga perioden och
hämmar, troligen även vid låga halter, utvecklingen hos barn och foster.
Ju mer kvicksilver som tillförs till samhället, desto mer ökar halterna i
miljön och därför är det här ett väldigt viktigt internationellt miljöavtal som
syftar till att skydda miljön och människors hälsa.
Vårt avloppsvatten innehåller tack och lov inte så höga halter av
kvicksilver.
Social- och miljöutskottet har nu sett närmare på den här konventionen
och vi föreslår att den antas. Tack, talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för
lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 26 april 2017 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
2
Download