IDA 2017 - Universitets

advertisement
IDA 2017
Internationell praktik, etik och mobilitet
Konferensprogram
16 – 17 maj 2017
Örebro universitet
IDA-dagar 2017
Tisdag 16 maj
09.00–10.00 Registrering och kaffe
Plenum
10.00–11.00 Invigning av IDA - dagarna 2017
Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, Maria Linna Angestav,
stf generaldirektör UHR och Agneta Bladh, särskild utredare för utredningen ”Ökad internationalisering av universitet och högskolor”.
11.00–12.15 Visuell makt
Plenum
Joanna Rubin Dranger, professor i illustration Konstfack.
Sedan 2012 har vi kunnat följa en rad polemiska debatter om stereotypa bilder och föreställningar i kulturen. Föreläsningen Visuell Makt ger en fördjupad kännedom om stereotypa bilders historia, funktion och samtida repetitioner.
12.15–13.00Lunch
13.00–14.00 Temadiskussioner:
• Internationella möjligheter för studenter inom lärarutbildning.
• Etiska och moraliska dilemman i samband med internationella utbyten.
• Internationella möjligheter till praktik för studenter.
• Betydelsen av lärares mobilitet i förhållande till studenters.
14.00–14.30Fika
14.30–15.30 Temadiskussioner:
• Internationella möjligheter för studenter inom lärarutbildning.
• Etiska och moraliska dilemman i samband med internationella utbyten.
• Internationella möjligheter till praktik för studenter.
• Betydelsen av lärares mobilitet i förhållande till studenters.
Plenum
15.30–15.45 Nätverket NILS
Suk-Hi Cho, Stockholms universitet Mats Johnsson,Malmö universitet.
15.45–16.20 The importance of teacher mobility
Plenum
Lakshmi Kumar, the SwIndia project
16.20–16.50 Sammanfattning av dagen
Plenum
18.30–19.30 Visning av Örebro slott
19.30–21.30Middag
Elite Stora hotellet
Ställ frågor till talare i plenum eller kommentera konferensen på #IDAdagar
Onsdag 17 maj
09.00–10.00 Internationell praktik
– vad, varför och hur?
Plenum
Stephen Molloy, The European Spallation Source, Josef Vochozka,
chef för EUDCA International o.p.s, om Assessment of Traineeships within the European Credit Transfer and Accumulation System (ATEST)
David Svensson, VOLVO CAR CORPORATION, Crash test dummy &
Ergonomics labs
10.00–11.00 Temadiskussioner inklusive fika:
• Internationella möjligheter för studenter inom lärarutbildning.
• Etiska och moraliska dilemman i samband med internationella utbyten.
• Internationella möjligheter till praktik för studenter.
• Betydelsen av lärares mobilitet i förhållande till studenters.
11.00–12.00 Temadiskussioner:
• Internationella möjligheter för studenter inom lärarutbildning.
• Etiska och moraliska dilemman i samband med internationella utbyten.
• Internationella möjligheter till praktik för studenter.
• Betydelsen av lärares mobilitet i förhållande till studenters.
12.00–13.00Lunch
13.00–13.30 Internationell lärarutbildning
Plenum
Jette Laursen, Univercity College South Denmark.
13.30–13.45 Bättre möjligheter till internationalisering
Martin Wikström, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
13.45–14.00 EUROSTUDENT – Sociala dimensionen
av högre studier i Europa
Plenum
Plenum
Fredrik Lindström, Universitets- och högskolerådet.
14.00-14.20 Erasmus+ 30-årsjubileum
Plenum
14.20-14.40Jubileumsfika
14.40-15.15 Europe at crossroads - how can we go on?
Claire Dhéret, European Policy Centre
15.15-15.40 Musikhögskolan Örebro
Hans Bahstedt, enhetschef & studenter
15.40-15.50 Sammanfattning av dagen
Universitets- och högskolerådet.
Plenum
Plenum
Ställ frågor till talare i plenum eller kommentera konferensen på #IDAdagar
Plenum
Tack för din
medverkan!
Dokumentation från
konferensen publiceras på
uhr.se
Download