Till Dig som går ut nian vårterminen 2010 och bor i Täby kommun

Skarpängsskolan
Till Dig som går ut nian vårterminen 2010 och bor i
Täby kommun
För dig som inte är skriven i Täby kommun kan andra regler gälla. Ta kontakt med Din
kommun.
INFORMATION OM INTAGNINGEN TILL GYMNASIET
Under sommarlovet kommer intagningsbeskedet visas på Gymnasieintagningens hemsida samt
skickas ut som brev till hemadressen. Läs noga och följ anvisningarna hur du ska svara på ditt
besked. Hur du ska göra beror på vilken skola som vill ha svaret.
Kontrollera redan nu att du har rätt lösenord och att du förvarar det på säker plats. Detta för
att få tillgång till antagningsbeskedet och möjlighet att svara via Internet.
Om lösenordet saknas – var vänlig kontakta mig så snart som möjligt så hjälper jag till.
Tips! Reser du bort, låt någon hemmavid få tillgång till lösenordet för att kunna hjälpa dig vid
behov.
Viktiga datum
-
2 juli: www.gymnasieintagning.se öppnas för visning av slutligt intagningsresultat.
Möjlighet att svara via Internet öppnas. Intagningsbesked skickas även ut via brev.
-
22 juli: Sista dag att svara Gymnasieintagningen. Gör det gärna tidigare, då det kan uppstå
problem om alla svarar samtidigt.
-
Slutet av juli och augusti: Reservintagningar. Reservintagningar sker genom
Gymnasieintagningen fram till uppropsdagen, därefter sköter gymnasieskolorna
reservintagningen vilket kan pågå några veckor efter upprop.
Information om uppropstider får du tillsammans med ditt antagningsbesked.
Viktigt! Om du av någon anledning inte kan närvara vid uppropet måste du meddela berörd skola,
annars kan platsen gå till någon annan.
Vanliga frågeställningar om intagningen
Måste jag svara på intagningsbeskedet?
Läs anvisningarna noga på intagningsbeskedet! Hur du ska svara kan variera beroende på vilken skola
och program du erbjuds plats, eller om du vill stå kvar som reserv till något val.
Hur svarar jag på beskedet?
Gymnasieintagningen föredrar att du registrerar ditt svar via www.gymnasieintagning.se. Svaret ska
även skrivas ut och undertecknas av dig och vårdnadshavare, därefter skickas per brev till
Gymnasieintagningen för att vara giltigt.
Kan jag tacka ja till flera gymnasie- eller programalternativ?
Du kan endast tacka ja till ett alternativ, men du kan välja att stå kvar som reserv till ett
alternativ du haft som ett högre önskat val. Val som är under det alternativ du erbjuds faller
bort och är inte längre aktuellt.
Om jag inte är hemma under svarsperioden?
Ta med ditt lösenord! Registrera ditt svar via www.gymnasieintagning.se. Svara i god tid för att hinna
åtgärda eventuella Internetproblem som kan uppstå genom att då kontakta Gymnasieintagningen.
Skicka in din utskrivna och undertecknade ansökan så fort du kommer hem för att ditt svar ska vara
giltigt.
Om jag inte kommer in på mina val?
Var aktiv! Kontakta de gymnasieskolor där du står som reserv efter uppropsdatum. Kontakta därefter
Åva gymnasium v.35 som via Individuella programmet ansvarar för ungdomar i kommunen utan plats
oavsett om behörighet finns eller saknas. Tfn 08-5555 80 64 och 08-5555 80 65.
Vem kan hjälpa mig i sommar, exempelvis om jag har glömt mitt lösenord?
GYMNASIEINTAGNINGEN
Telefon 08-123 20 120, telefontid kl. 9.00-11.00
E-post: [email protected]
Web: www.gymnasieintagning.se
Besöksadress: Medborgarplatsen 25
Postadress: Gymnasieintagningen Stockholms län Box 4404, 102 68
Stockholm
Praktisk information om gymnasiet
Skollunchavgifter för gymnasieelever
Kommunala skolor: Täby kommun tar ut en avgift för skollunch av elever som är folkbokförda i
Täby. Avgiften gäller alla elever som studerar i kommunala gymnasieskolor i Stockholms län.
Elever i Åva gymnasium betalade 17 kronor per lunch eller 1190 kronor för hela vårterminen 2010.
Elever från Täby som går i andra kommunala gymnasieskolor i länet kommer att få en skriftlig
förfrågan om de vill ha lunch. Elever som tackar ja till lunch får därefter en faktura på 1190
kronor/termin hemskickad.
Friskolor: Priser och utbud varierar. Se respektive hemsida.
ID-kort
Många gymnasieskolor, däribland Åva och Tibble gymnasium, har ID-kort för elever och lärare.
Efter uppropet fotograferas alla nya elever. Korten delas ut av mentor. ID-korten har praktisk
betydelse då det ger tillträde till lunchmatsalen och används som lånekort i skolans bibliotek.
SL-kort
Elever som studerar i en annan kommun än Täby får på uppropsdagen ett Terminskort (SL-kort) av sin
skola som gäller dagtid. För den elev som bor och går i skola i Täby måste avståndet överstiga 6 km
mellan hem och skola för att få ett Terminskort.
Inackorderingstillägg
Elever folkbokförda i Täby som studerar på annan ort kan ansöka om inackorderingstillägg. Beloppet
är 1370 kronor/månad och är ett bidrag till kostnader för inackordering och resor till och från
skolorten. Information och ansökningsblankett finns på kommunens hemsida www.taby.se.
Jag önskar Er alla ett riktigt vilsamt och skönt sommarlov!
Ihna Granlund, gymnasievägledare
E-post: [email protected]