Banbrytande forskningsresultat med Sanionas

advertisement
Pressmeddelande, 25 juli 2014
Banbrytande forskningsresultat med Sanionas nikotinreceptormodulatorer ger potential för ny behandling av demens och smärta
Bioteknikföretaget Saniona är ledande inom sitt forskningsområde jonkanaler. I dag presenterade Saniona
tillsammans med sina samarbetspartners resultat från banbrytande forskning om verkningsmekanismen
bakom Sanionas nikotinreceptormodulatorer för behandling av demens och smärta. Forskare vid
universiteten i Sydney och Köpenhamn har i samarbete med Saniona upptäckt ett nytt bindningsställe på
nervcellernas nikotinreceptorer i hjärnan för läkemedelsföreningar som Saniona utvecklat. Det nya
bindningsstället kan vara en förklaring till att dessa läkemedelskandidater har potential att användas för
behandling av demens och smärta.
"Den banbrytande upptäckten av ett nytt bindningsställe på nikotinreceptorerna för vissa av Sanionas
läkemedelskandidater ger oss unika möjligheter att optimera nya nikotinreceptormodulatorer med samma
verkningsmekanism. En förklaring till att Sanionas nikotinreceptormodulatorer har visat en så lovade effekt- och
biverkningsprofil i prekliniska demens- och smärtmodeller kan vara denna specifika bindning", säger Jørgen Drejer,
VD för Saniona.
"Resultaten från samarbetet med teamen vid universiteten i Sydney och Köpenhamn är ytterligare ett bevis på
Sanionas ledande position inom företagets specialområde jonkanaler. Detta är ett exempel på hur Sanionas
framgångsrika grundforskning ger potential att utveckla läkemedel som blir de första i sin klass."
I dag hölls en presentation på den ledande konferensen för forskning om läkemedel som verkar på
nikotinreceptorer, "Third Wellcome Trust conference on nicotinic acetylcholine receptors". Presentationen
beskriver hur Sanionas nikotinreceptormodulatorer, bland annat NS9283, kan potentiera effekten av kroppens eget
signalsystem genom att samverka med ett nyligen beskrivet specifikt bindningsställe på nikotinreceptorer av typen
alfa-4-beta-2. Dessa viktiga forskningsresultat är frukten av ett samarbete mellan Saniona och universiteten i
Sydney och Köpenhamn. De nya rönen presenterades i Cambridge av Thomas Balle från universitetet i Sydney.
En del av arbetet har också nyligen publicerats i Journal of Biological Chemistry (kan laddas ner kostnadsfritt från
http://www.jbc.org/content/early/2014/06/30/jbc.M114.568097).
Sanionas olika nikotinreceptorprogram tillhör en av de tre huvudklasser av program för upptäckt och utveckling av
läkemedel som ingår i företagets portfölj. I dagsläget är fem program aktiva. Målen för de övriga två huvudklasserna
är kaliumkanalsmodulatorer (bland annat Ataxion för behandling av ataksi och AN346 för behandling av
inflammatorisk
tarmsjukdom)
och
GABA-modulatorer
(bland
annat
AN363
mot
smärta).
Nikotinreceptorprogrammen ingår inte i något av de fem program där den interna utvecklingen i dagsläget
genomförs hos Saniona utan bedrivs som samarbetsprojekt med akademin, med inriktning på licensiering, spinoff
eller gemensam utveckling.
Sanionas nikotinreceptorprogram
Tobaksplantan är känd som medicinalväxt sedan tusentals år tilbaka. Nikotin från växtens blad har en stimulerande
effekt på nervceller som leder till skärpt uppmärksamhet och förbättrad inlärningsförmåga. Extrakt från
tobaksplantan har också använts medicinskt inom andra områden, t.ex. för behandling av smärta, och ett ämne
som liknar nikotin och utvinns ur grodhud, epibatidin, är ett av de mest potenta och effektiva smärtlindrande medlen
men också en av de giftigaste kända naturprodukterna.
I dag är nikotin mest känt för sin beroendeframkallande verkan, och de skadliga effekterna av tobaksrökning är
välkända. Intag av nikotin och liknande naturprodukter ger betydande oönskade effekter, bland annat hjärtkärlbiverkningar som förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens, gastrointestinala biverkningar (t.ex. illamående och
kräkningar) och oönskade effekter på nervsystemet (t.ex. beroende).
Nikotin verkar via specifika bindningsställen på nervcellerna (nikotinreceptorer) som även aktiveras av kroppens
eget signalsystem, acetylkolin. Det finns många olika typer av nikotinreceptorer. Både nikotinets allmänna giftighet
och de oönskade effekterna av nikotin och liknande föreningar som förekommer i naturen kan förklaras med att de
Saniona AB
Baltorpvej 154, 2750 Ballerup, Danmark
www.saniona.com
inte är selektiva för vissa subtyper av nikotinreceptorer. Därför behövs nya nikotinreceptormodulatorer med hög
selektivitet om läkemedelspotentialen hos denna klass av ämnen ska kunna utnyttjas.
Sanionas forskare har lyckats framställa och beskriva mycket specifika föreningar som inte har nikotinets klassiska
biverkningar eftersom de interagerar på ett annat sätt med subklasser av nikotinreceptorer. Ett exempel på en
sådan förening är NS9283. Sanionas nikotinreceptorprogram är inriktade på behandling av svår demens, smärta
och Parkinsons sjukdom. Nikotinreceptorprogrammen ingår inte i något av de fem program där den interna
utvecklingen i dagsläget genomförs hos Saniona utan bedrivs som samarbetsprojekt med akademin, med inriktning
på licensiering, spinoff eller gemensam utveckling. Programmen innefattar föreningar med följande effekt på
specifika nikotinreceptorer:

Projekt med agonister mot nikotinreceptorer av typen alfa-7: AN761 – läkemedelskandidat klar för klinisk
fas I och backupprogram för behandling av demens, t.ex. vid Alzheimers sjukdom.

Projekt med modulatorer av nikotinreceptorer av typen alfa-7: föreningar som potentierar acetylkolins
aktivitet via nikotinreceptorer av typen alfa-7 för behandling av demens, t.ex. vid Alzheimers sjukdom.

Projekt med modulatorer av nikotinreceptorer av typen alfa-4-beta-2: föreningar som potentierar
acetylkolins effekt via nikotinreceptorer av typen alfa-4-beta-2 för behandling av demens, t.ex. vid
Alzheimers sjukdom, och för smärtbehandling.

Projekt med nikotinreceptorer av typen alfa-6: aktivatorer av nikotinreceptorer av typen alfa-6 för
behandling av Parkinsons sjukdom.
För mer information, vänligen kontakta:
Jørgen Drejer, VD, Saniona, Mobil: +45 2028 9705, E-post: [email protected]
Om Saniona
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar
i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella
läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas 1. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik
proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar
med globala jättar inom läkemedelsbranschen som Janssen, Pfizer Inc. och Sanionas spinout-företag Ataxion Inc.
i Boston, som finansieras av Atlas Venture Inc. och Biogen Idec Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där
bolaget har en forskningssite av hög internationell klass med 20 medarbetare. Saniona är listat på AktieTorget
sedan april 2014 och har cirka 800 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på
www.saniona.com.
Saniona AB
Baltorpvej 154, 2750 Ballerup, Danmark
www.saniona.com
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards