Hälsa
Mia Jönsson
Idrott och hälsa 1
2016-09-14
Varför?
O Eleven kan med goda rörelsekvaliteter
genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar
den kroppsliga förmågan. I samband med det
beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och
livsstilens betydelse för den kroppsliga
förmågan och hälsan.
O Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov
i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss
säkerhet välja områden och metoder för träning,
ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa
samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Skolidrott jfr. med
föreningsidrott
Diskutera
Kan man vara frisk och må dåligt eller vara
sjuk och må bra?
Vad är hälsa?
O WHO:
”Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom eller
handikapp, utan högsta möjliga
välbefinnande för den enskilda individen;
fysiskt, psykiskt och socialt”
Hälsokorset
Psykisk hälsa
O Positiv grundinställning
O Ser möjligheter istället
för hinder
O Ork och energi att göra saker
O Fungerar bättre i relation
till andra
O Har en känsla av att man kan påverka sin
situation
O Diskutera: hur påverkas din psykiska hälsa när
du rör dig?
Social hälsa
O Trivsel i det sociala livet
O Mellanmänskliga relationer
O Diskutera: hur påverkas
din hälsa av dina sociala
relationer?
Fysisk hälsa
O Kroppen är i god fysisk kondition, oberoende
av psyket och det sociala tillståndet
O Fri från sjukdom
O Diskutera: varför är det viktigt att vara i god
fysisk kondition?
Hur ser hälsoläget ut i Sverige?
O Inte bara att kroppen är frisk, även att vi har
O
O
O
O
hög livskvalitet!
Psykiskt, fysiskt, socialt. Livsstilen påverkar
vår hälsa mycket!
Sverige ligger bra till jämfört med andra
länder.
…dock stor skillnad mellan olika sociala
grupper. Hälsa har blivit en klassfråga!
Diskutera: hur är det en klassfråga?
Varför behöver du röra dig?
O Vi är byggda för rörelse!
O Historiskt sett har vi gått, sprungit, lyft, burit,
stridit och flytt för att överleva!
O Förr: jordbruk och boskapsskötsel
O Nu: bekvämt liv, genvägar och teknisk
utveckling
O MEN kroppen är fortfarande konstruerad för
att klara äldre tiders krav, varje dag!
Effekter av fysisk träning
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Du vilar hjärnan medan kroppen arbetar
Du blir pigg och mår bra p.g.a. att kroppen producerar endorfin, ett
stimulerande ämne som brukar kallas ”kroppens eget morfin”
Du får bättre kondition och orkar mer både fysiskt och psykiskt. Du
klarat skolan och fritiden lättare. Du återhämtar dig snabbare efter
krävande arbete.
Du blir starkare i muskler, leder och skelett
Du får bättre rörlighet, balans och koordination och kan arbeta mer
avspänt och effektivt
Du får mindre ryggbesvär eftersom du bl.a. får bättre syreförsörjning i
diskarna
Du håller hjärta och blodkärl friska och blodtrycket på en lagom nivå
Du håller lättare vikten eftersom du får en balans mellan aptit och
förbrukad energi
Du ökar förutsättningarna för att kunna leva aktivt även när du blir
äldre
Motion i vardagen
O Människor som motionerar är sjukskrivna mer
O
O
O
O
sällan!
Elever som motionerar får bättre studieresultat!
Du bör vara i rörelse på något sätt minst en
timme om dagen.
…och därtill lägga träning som rörlighet, styrka,
koordination och uthållighet.
Vardagsmotion = ”motion på köpet”.
Diskutera: vad kan vardagsmotion vara för dig?
Träna och motionera smart!
Vår kropp behöver rörelse för att må bra
Prestationsinriktade motiv
Hälsoinriktade motiv
Oavsett anledning så underlättar det om vi har
kunskap om den tränings- eller motionsform
som vi bedriver och hur den påverkar oss
O Se träningen som en del i ett större
sammanhang (KASAM)
O Att planera, sätta upp mål och utvärdera
träningen kan vara både motiverande och
effektiviserande
O
O
O
O
Sömn
O Kroppen återhämtar sig och du fyller på batterierna.
O Hjärnan har störst behov av sömn.
O Sömnbrist påverkar omdömet och
koncentrationsförmågan, motståndskraft mot
infektioner minskar.
O Sömnbehovet är individuellt och påverkas av ålder,
hur ljus/mörkt det är, om du är i bra form etc.
O Om du fortfarande är trött när du är i skolan sover du
troligen för lite.
O Diskutera: hur mycket sover du? Hur brukar du känna
dig under dagen?
Kost
O Påverkar hälsan mycket!
O Energi och byggnadsmaterial för kroppen.
O Stor betydelse för hur du mår, för ditt humör och
O
O
O
O
O
påverkar uppkomst av sjukdomar senare i livet.
Näringsämnen: kolhydrater, fett, protein, mineraler,
vitaminer, vatten.
Frukost, lunch, mellanmål, middag (ev.måltid efter
träning) = flera mål fördelade på fasta tider!
Kolhydrater viktiga om du rör dig mycket!
Undvik läsk, chips, godis. Mycket energi men lite näring.
Diskutera: hur ser dina kostvanor ut? Tänker du på vad
du stoppar i dig?
Stress
O Nedärvd förmåga att sätta in extra resurser när en fara
O
O
O
O
O
O
O
hotar. Fight or flight!
Stresshormoner som adrenalin, kortisol och
noradrenalin bildas.
Pulsen och blodtrycket stiger.
Idag ofta psykisk ”fara”
Antalet personer med stressrelaterade sjukdomar ökar
stadigt.
Stressorer = det som gör oss stressade.
Kvinnor ofta mer stressade. En orsak kan vara att
kvinnor fortfarande har större arbetsbörda och ansvar i
hemmet, samtidigt som de jobbar 100 %.
Stresshantering viktig!
Rökning
O Varje år börjar 30 000 ungdomar att röka i
O
O
O
O
Sverige.
Varannan kommer att dö flera år i förtid. En
person i timmen dör i Sverige till följd av rökning
(8000 om året).
Den största enskilda miljö- och hälsofaran som
man känner till.
Tobaksskatten är över 6 miljarder per år, MEN
rökningen kostar flerdubbelt mer för sjukvården.
Aldrig för sent att sluta!
Sluta röka?
O Koloxidvärdet i blodet blir normalt efter ungefär
O
O
O
O
O
två dagar.
Lungfunktionen förbättras efter ett par veckor.
Nikotinbehovet är klart lägre efter att halvår.
Risken för att få hjärtinfarkt blir normal efter ca.
två år
Risken för lungcancer minskar och blir åter liten
efter 5-10 års uppehåll.
Bättre andedräkt, fräschare tänder, skarpare
luktsinne, finare hy, finare hår.