Hälsa
Vad är hälsa?
Är hälsa motsatsen till sjukdom? Det behöver det inte vara! Man kan vara frisk och må dåligt
men även vara sjuk och må bra. Hälsa är alltså ett helhetsbegrepp som består av många
faktorer. Så här definierar världshälsoorganisationen begreppet hälsa:
”Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp, utan högsta möjliga välbefinnande
för den enskilda individen, fysiskt, psykiskt och socialt.”
Hälsa är alltså:
Fysisk
Psykisk
Social
Psykisk hälsa ”Att må bra”, vad betyder det?
Positiv grundinställning
Ser möjligheter istället för hinder
Har ork och energi att göra saker
Fungerar bättre i relationer till andra
Har en känsla av att man kan påverka sin situation
Psykisk ohälsa ”Att inte må bra”, vad betyder det?
Obalans i tillvaron
Oro
Ångest
Deppig
Orkeslös
Psykiska faktorer har stor betydelse när vi diskuterar hälsofrågor. En del av hälsoarbetet är
att skapa en inre balans.
Social hälsa, vad betyder det?
Trivsel i det sociala livet – mellanmänskliga relationer
Sociala faktorer, vad är det?
Samspelet mellan individen och den omgivande miljön – mellanmänskliga relationer.
Socialisationsprocessen
Socialisationsprocessen innebär att andra individer och grupper överför sina värderingar,
attityder, beteenden och kunskap, som vi på olika sätt tar till oss.
Vilka är dessa grupper?
Familj (primär)
Skola/Arbetsliv (sekundär)
Dessa är grupper som man tillhör och andra grupper är föreningar, religiösa samfund eller
politiskt parti. I dessa grupper kan vi känna tillhörighet och trygghet – viktigt för det
mänskliga behovet. Beroende på vilken grupp man tillhör så påverkas man på olika sätt
eftersom alla har olika värderingar och attityder – på gott och ont!
Att tillhöra olika grupper är en del av vår livsstil och påverkar vår fysiska, psykiska och
sociala hälsa – här ingår också synen på träning, kost, vila, alkohol och tobak.
Din hälsa är till stor del beroende av din livsstil, den påverkas som sagt av allt möjligt men i
slutändan är det ändå du som bestämmer över dina vanor och ditt sätt att leva. Äldre
människor bruka säga att det viktigaste för dem. Vad är viktigt för dig?
Fysisk hälsa, vad är det?
Kroppen är i bra fysisk kondition, oberoende av psyket och det sociala.
Varför ska man träna?
Vi är byggda för rörelse!
Ända sedan människans begynnelse har hon varit beroende av fysisk aktivitet. Från början för
att jaga och samla föda. Man gått och sprungit, lyft och burit, stridit och flytt för att överleva.
Senare när vi levde i ett jordbrukssamhälle var man också tvungen att arbeta fysiskt för att få
mat, kläder och skydd.
Det är inte förrän under 1900-talet som de flesta i västvärlden fått ett bekvämare liv. Vi
behöver sällan anstränga kroppen för att upprätthålla livet. Vi lever bekvämt – men just därför
ofta farligt!
Eftersom vi är byggda för fysisk aktivitet måste vi få vårt rörelsebehov tillfredsställt för att må
bra, både nu och på längre sikt.
Att vi i dagen samhälle mest sitter ner och arbetar med ensidiga rörelser leder till minskad
rörlighet, ledbesvär och belastningsskador. Vi bör därför både försöka ändra arbetsmiljön och
använda en del av fritiden till fysiska aktiviteter.
När barn är små så märks vårt arv från våra förfäder. Barnen lär sig gå, springa, hoppa, kasta,
klättra och så vidare. När man sedan närmar sig puberteten minskar intresset för rörelse bland
många men behovet av rörelse kvarstår.
Rörelsebehovet varierar mellan olika personer men alla behöver vara i rörelse varje dag!
Vad händer när du rör dig?
Psykosociala effekter
Du har roligt och blir gladare (motion kan motverka depression)
Du får avkoppling och omväxling
Du stressar av
Du blir vän med din kropp
Du får bättre självförtroende
Du träffar kompisar och lär känna nya människor
Fysiska effekter
Du vilar hjärnan medan kroppen arbetar
Du blir pigg och mår bra p.g.a. att kroppen producerar endorfin, ett stimulerande ämne som
brukar kallas ”kroppens egna morfin”
Du får bättre kondition och orkar mer både fysiskt och psykiskt. Du klarat skolan och fritiden
lättare. Du återhämtar dig snabbare efter krävande arbete.
Du blir starkare i muskler, leder och skelett
Du får bättre rörlighet, balans och koordination och kan arbeta mer avspänt och effektivt
Du får mindre ryggbesvär eftersom du bl.a. får bättre syreförsörjning i diskarna
Du håller hjärta och blodkärl friska och blodtrycket på en lagom nivå
Du håller lättare vikten eftersom du får en balans mellan aptit och förbrukad energi
Du ökar förutsättningarna för att kunna leva aktivt även när du blir äldre
Blir du friskare av motion?
Ja, allt tyder på det.
Lagom motion, gör att du tillsammans med andra goda hälsovanor att du stärker
immunförsvaret och får bättre motståndskraft mot infektioner. Den grupp som motionerar är
mindre sjukskriven än de som inte rör på sig regelbundet.
Å andra sidan kan en allt för hård träning med otillräcklig återhämtning innebära tt du lättare
får infektioner. Då ökar också risken för skador.
Tänk på att lagom träning är bäst!
Vardagsmotion är den typ av motion som troligen har störst betydelse för hälsan. Det är den
typ av ”gratismotion” som du får av t.ex. att ta trappan i stället för hissen. Andra exempel är
när du gör små ärenden, går istället för att gå eller att gå ut och gå med hunden. Dans är också
en form av vardagsmotion.
Om man tar vara på dessa tillfällen får man en bra grundträning och man bör sammantaget
röra sig på något sätt minst en timme varje dag.
Förutom vardagsmotionen är det lagom att träna rörlighet, styrka, koordination, kondition och
uthållighet 2-3 ggr/v. Det är också viktigt att du trivs med din träning och att du tränar
allsidigt.