Träningslära - Science

advertisement
Träningslära
Med kostlära
Varför är det viktigt att ha bra kondition?
Friskare
Gladare
Lever längre
Socialt
Orkar mer
Bättre koncentration
Sover bättre
Ekonomiskt fördelaktigt
Vad är kondition?
 Kondition är ett mått på hjärtats slagvolym, dvs
hur mycket blod som hjärtat pumpar ut varje slag
 Ju mer blod hjärtat kan pumpa ut/slag ju bättre.
 En otränad person har en vilopuls på ca 60-80
slag/min
 En tränad person har en vilopuls på ca 40-60
slag/min
 Vilopulsen mäts på morgonen, i sängen
Download