Elektronik 2016 – ESS010 Föreläsning 1 Spänningar och

Elektronik 2016 – ESS010
Föreläsning 1
Spänningar och Strömmar
Erik Lind
2016-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2016
1
Dagens föreläsning
• Kretsar - Kretsschema
Läsinstruktion:
24-52 i Hambley
• Potential och spänning
• Ström
• Ohms lag
• Spännings- och strömkällor
• Kirchhoffs strömlag
• Kirchhoffs spänningslag
2016-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2016
2
Dagens föreläsning
2016-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2016
3
Strömmätning
Du mäter upp - 0.3 A med en
ampermeter. Det betyder:
mA
i
A) Ampermetern är trasig då negativa
strömmar är nonsens.
B) Strömmen består av negativa
elektroner.
C) Strömmen flyter genom COM-porten
till mA porten.
D) ???
A
COM
http://nano.participoll.com
2016-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2016
A
B
C
D
0
4
KCL & Ohms lag
VA
Vad är potentialen VA?
R=1W
Vs=1V
A)
B)
C)
D)
E)
R=1W
0V
1V
0.5 V
Obestämd
???
http://nano.participoll.com
2016-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2016
A
B
C
D
E
0
5
Server connection lost - please check settings.
Elektricitet / vatten-analogi
i
+ v -
i
i2
i1
Pump (Batteri)
Spänningskälla ger spänningsskillnad
Potentialskillnad ger upphov till
ström (flöde av elektroner)
KCL: ström in = ström ut
2016-09-01
En vattenpump ökar trycket
Tryckskillnad ger upphov till
vattenflöde (ström)
Smalt rör (resistor)
Vatten in = Vatten ut (KCL)
Föreläsning 1, Elektronik 2016
Ström / Spänningskälla (?)
En spänningskälla med en hög inre
resistans på 1 M W (106 W).
Ungefär hur stor är strömmen om lastresistansen är 1 eller 10 W?
Ri=1 MW
Vs=1V
i
A) 1µA respektive 10 µA
R=1 eller 10 W
B) 1 µA respektive 1 µA
C) 1A respektive 0.1 A
D) ???
http://nano.participoll.com
2016-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2016
A
B
C
D
2
7
-
Första övningen idag
Faddergrupper 1-3: E2311
Faddergrupper 4-6: E3139
Potential – Spänning – KVL.
Ström – KCL.
Ohms lag – resistanser.
2016-09-01
Föreläsning 1, Elektronik 2016
8