Sara Nermansdotter www.nermansdotter.se Räddningsstegen Ni

Räddningsstegen
Sara Nermansdotter www.nermansdotter.se
Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner
över människosonen. Joh. 1:51
Vad syftar Jesus på när han talar om att hans lärjungar ska få se
änglar stiga upp och stiga ner? Det handlar egentligen inte om
änglasyner, även om det är vad man först tänker på när man läser
texten. När Jesus talar om att hans lärjungar ska få se änglar stiga
upp och stiga ner, så använder han ett andligt kodspråk.
Innebörden är att hans lärjungar ska få se hur kontakten mellan
två olika världar etableras och hur budskap mellan dessa världar
kommer att förmedlas.
Att vara lärjunge till Jesus innebär att vara uppkopplad till himlen,
en levande kommunikationslänk mellan Guds rike och vår vardag.
Det är inte frågan om allmänt positiva tankar, till det behövs inga änglar. Nej, det Jesus syftar på är
att Gud själv kommer att tala in i våra liv, ge oss budskap, vägledning och kraft. Det är vad
lärjungaskapet handlar om! På den här punkten blir det tydligt vad som skiljer Jesu lärjungar från alla
andra lärjungar. Den kunskap de ska förmedla är inte främst av informationskaraktär, utan ett
levande budskap från Gud, en öppen dörr mellan himlen och våra liv. Så var det med kallelsen till
lärjungaskapet då och så är det med kallelsen till lärjungaskapet nu.
När Jesus talar om änglar som stiger upp och stiger ner anknyter han till en känd berättelse i Gamla
testamentet som handlar om Jakob, en av de så kallade patriarkerna. Han var på flykt från sin bror
Esau, som han hade lurat på fadersarvet. Under den tumultartade flykten lägger han sig för att sova
på en plats som hette Betel. När han sover, drömmer han att himlen öppnar sig och han ser en rest
stege och änglar som stiger upp och stiger ner. När Jakob vaknar säger han "Herren är på denna plats
och jag visste det inte!" Av Jakobs reaktion på drömmen kan man ana att han blir både rädd och
förvånad. Jakob trodde att han var på väg bort från både sin bror och sin Gud. Istället visar det sig att
Gud finns med honom trots hans svek och mitt i hand flykt.
Natanael och de andra som hörde Jesus tala om hur hans lärjungar skulle få se änglarna som steg upp
och steg ner, gjorde förmodligen den självklara kopplingen till berättelsen om Jakob i Betel. Där man
inte anade att Gud kan dyka upp, där finns han!
Att vara lärjunge till Jesus innebär att man kopplar på radarn för att ständigt försöka se var Gud finns.
Att vara lärjunge är att försöka se de stegar som Jesus har rest mellan himmel och jord. De finns
ibland där man minst anar dem.
Öva dig i att se var "Gud har rest stegen". Varje dag verkar Gud i vår vardag. Kanske är du som Jakob,
som inte har noterat att Gud faktiskt verkar i din närhet. Försök att under dagen se tecken på Guds
verksamhet i din närhet.
Texten är hämtad ut boken 100 dagar med Jesus, av Niklas Piensoho. Använd med författarens
tillstånd.
Stegarna är sponsrade av BRANDSÄKRA, Västertorp, Stockholm