Litteraturlista Originaltexter till kursen filosofins historia HT16 (PDF

advertisement
Följande texter ur Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna, del 1-3, läses i första
delkursen på grundkursen i teoretisk filosofi, Filosofihistorisk översiktskurs
(FTEA12:1) samt kursen Filosofins historia (FTEB04)
Giltig från höstterminen 2015
Antikens filosofi:
Grekisk naturfilosofi: Herakleitos, Parmenides, Zenon, Anaxagoras och Demokritos
Platon:
ur Staten
ur Parmenides
ur Theaitetos
Aristoteles:
ur Metafysiken
ur Om själen
Stoiker:
Stoiska fragment
Epikuros:
Brevet till Herodotos
Sextos Emperikos:
ur Pyrrhonska utkast
Medeltidens filosofi:
Augustinus:
ur Bekännelser
Thomas av Aquino: ur Summa theologica
Rationalismen under 16- och 1700-talen:
Descartes:
ur Avhandling om metoden
Descartes:
ur Betraktelser över den första filosofin
Spinoza:
ur Etik
Leibniz:
Monadologin
Kant:
ur Kritik av det rena förnuftet
Empirismen under 16- och 1700-talen:
Bacon:
ur Novum organum
Locke:
ur Avhandling om det mänskliga förståndet
Berkeley:
ur Avhandling om principerna för mänsklig kunskap
Hume:
ur En undersökning av det mänskliga förståndet
1800-talets filosofi:
Fichte:
ur Första inledningen till vetenskapsläran
Kierkegaard:
ur Begreppet ångest
Schopenhauer:
ur Världen som vilja och föreställning
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards