Välkommen till vårt anhörigcafé.

advertisement
Har du en närstående - barn, förälder, släkt
eller bekant med Schizofreni?
Välkommen till vårt anhörigcafé.
Paret Göran och Ulla Sjöstedt delar med sig av sina erfarenheter av att ha en son
som har schizofreni.
Vilka var de första tecknen? Hur reagerade omgivningen?
Fick familjen stöd av någon? Hur klarar en familj den utmaningen?
Finns det nätverk och intresseföreningar?
När?
Tid?
Var?
29 mars
18.30-20.30
Anhörigstöd Bollnäs,Våggatan 11
Kontaktpersoner
Anders Skogh Vuxenskolan 070-3440768
Inger Ekholm Anhörigstöd 0278-25 715
Läs mer på www.sv.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards