Finska Läkaresällskapets Handlingar

advertisement
Finska Läkaresällskapets
Handlingar
Årgång 175 Nr 2, 2015
Tema: Immunologi
Specialredaktörer: Seppo Meri och Tom Pettersson
Tom Pettersson: Ledare............................................................................ 2
Seppo Meri: Inledning.............................................................................. 5
Petteri T. Arstila: Immunologins grunder............................................... 7
Arno Hänninen: Immuntolerans............................................................ 11
Tom Pettersson: Autoinflammatoriska sjukdomar –
ett allt bredare spektrum....................................................................... 18
Eva-Stina Kairemo och Seppo Meri: Sjukdomar orsakade
av störningar i regleringen av komplementsystemet....................... 28
Outi Vaarala: Risken för narkolepsi och vaccinet Pandemrix........ 32
Katri Lindfors, Kalle Kurppa, Outi Koskinen och Katri Kaukinen:
Celiaki – från bättre diagnos till god behandling............................. 38
Aaro Miettinen och Markku Viander: Autoantikroppar
vid diagnostik av systemiska autoimmuna sjukdomar................... 45
Katerina Chatzidionysiou, Lars Klareskog och Anca Catrina:
Den kliniska betydelsen av antikroppar mot citrullinerade
peptider vid reumatoid artrit................................................................ 53
Leena Kainulainen: Primära immunbristtillstånd hos barn............. 60
Timi Martelius och Mikko Seppänen:
Återkommande allvarliga luftvägsinfektioner –
när ska jag misstänka immunbrist hos vuxna?................................ 65
Ilkka Julkunen och Hanna Nohynek: Vaccinering – vad nytt?.......... 72
Kari Eklund och Ritva Peltomaa: Vad behöver
primärvårdsläkaren veta om biologiska läkemedel?...................... 82
Sakari Jokiranta: Egenskaper hos biologiska läkemedel
och terapeutiska antikroppar............................................................... 87
Micaela Hernberg: Terapeutiska antikroppar mot cancer............... 94
Mardy Lindqvist: Intervju med Leif Andersson............................... 103
Studier: Att bli läkare.......................................................................... 107
Disputationer........................................................................................109
Eric Ivar Wallgren: Diagnostik av medfödda hjärtfel
ur ett historiskt perspektiv.................................................................. 112
In memoriam......................................................................................... 116
Redaktion
Huvudredaktör
Christer Holmberg
Tfn 09 4717 2728
E-post [email protected]
Redaktörer
Minna Kylmälä, Oliver Michelsson,
Patrik Schroeder, Hannah Söderholm,
Viveca Söderström-Anttila och
Pia Österlund
Språkgranskare
Margareta Gustafsson
Tfn 040 5848634
Finska Läkaresällskapet
Kanslisekreterare
Gerd Haglund
PB 82, 00251 Helsingfors
Tfn 09 4776 8090, fax 09 4362 055
E-post [email protected]
Hemsida www.fls.fi
Besöksadress
Johannesbergsvägen 8
00250 Helsingfors
Finska Läkaresällskapets
Handlingar
ISSN 0015-2501 (tryckt)
ISSN 2242-4318 (webbsida)
Utges av Finska Läkaresällskapet
Oy Nord Print Ab, Helsingfors 2015
1
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards