Enkel lösning på akutkaoset Svensk sjukvård brukar klara sig bra i

advertisement
Enkel lösning på akutkaoset
Svensk sjukvård brukar klara sig bra i internationella jämförelser. Så också i den senaste
internationella undersökningen från den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund.
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med vanliga människor i 11 olika länder med
hög välståndsnivå.
Sverige utmärker sig särskilt när det gäller hur överkomlig sjukvården är. Exempelvis har
endast 6 procent av svenskarna under det senaste året låtit bli gå till doktorn eller hämta ut
recept på grund av kostnaderna. Det kan jämföras med 15 procent i Tyskland, 22 procent i
Nederländerna och hela 37 procent i USA.
När det gäller väntetider för att träffa husläkare, sjuksköterska och specialistläkare hamnar
vi ungefär i mitten. Det är inte så illa med tanke på att långa väntetider brukar räknas som
den svenska sjukvårdens svagaste punkt. Vi kommer före både Norge och Kanada, som har
ungefär samma sorts sjukvårdssystem som vi. Och medan andelen som fått vänta mer än sex
dagar på att träffa husläkare eller sjuksköterska har sjunkit i Sverige sedan 2010, så ligger
den kvar på en högre nivå i både Norge och Kanada.
Men det finns ett område där Sverige är sämre än alla andra länder i undersökningen, och
det är tillgången till vård efter arbetstid. Endast 35 procent av svenskarna tycker att det är
lätt att få sjukvård på kvällar och helger utan att behöva gå till akuten, mot över hälften i
flera andra länder, däribland Norge.
Föga förvånande har också en jämförelsevis stor andel av svenskarna besökt en
akutmottagning de senaste två åren. Så är det även i andra länder där det är svårt att få
vanlig vård efter arbetstid.
Här har vi en förklaring till de ständigt överbelastade akutmottagningarna i Sverige.
Politiker och andra beslutsfattare brukar skylla på medborgarna som inte har vett nog att gå
till vårdcentralen med enklare åkommor. I stället borde beslutsfattarna fundera över sitt
eget ansvar. De borde fråga sig hur tillgänglig primärvården egentligen är efter arbetstid i
deras landsting. Mitt intryck är att primärvårdens öppettider har utökats på många ställen i
landet under senare år. Men uppenbarligen räcker det inte.
Om andra länder med jämförbara sjukvårdssystem och välståndsnivåer kan ge medborgarna
vanlig sjukvård utanför kontorstid, varför skulle inte Sverige kunna klara av det?
Egentligen behövs det inga internationella jämförelser för att inse att sjukvården borde
inrättas så att det blir lätt att välja rätt. Man behöver inte vara något geni för att räkna ut att
om vårdcentralerna höll öppet när folk behöver dem så skulle trycket på sjukhusens
akutmottagningar minska. Men nu när det ändå finns en studie som visar att Sverige är
sämre än alla andra jämförbara länder i detta enda avseende, då är det dags att göra något
åt saken.
Det är dags för landstingspolitiker runt om i landet att sluta skylla akutvårdskaoset på
medborgarna. Det är dags att vi svenskar får den tillgång till sjukvård på vettiga tider som är
en självklarhet i många andra länder.
Charlotta Levay
Charlotta Levay är för tillfället Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice vid Harvard Medical
School.
Download