Thai Good News Center, Singapore

advertisement
 Thai Good News Center, Singapore Samarbetspart Lutherska kyrkan i Singapore Projektbeskrivning Thai Good News Center är en lokalförsamling som hör till lutherska kyrkan i Singapore. Den arbetar mest bland thailändska gästarbetare, som oftast är en utsatt grupp i Singapore. En del thailändare som är gifta med någon från Singapore är också med i församlingen. Thai Good News Center är en liten församling. I medeltal deltar 38 människor varje vecka i söndagsguds‐
tjänsterna. Församlingen har två anställda: pastor Rickson och fru Phetchara. Församlingens utrymmen finns i shoppingcentret Golden Mile Complex, som är något av en samlingsplats för de thailändska gästar‐
betarna i Singapore. Församlingen har kontakt med Thailands lutherska kyrka, och meddelar dem då någon gästarbetare är på väg att resa hem till Thailand igen. Många gästarbetare kommer till tro i Thai Good News Center och blir sen medlemmar i lutherska kyrkan i Thailand då de återvänder hem efter sin gästarbetartid i Singapore. En del före detta prostituerade och fängelsekunder är också med i församlingen. I församlingen får de vara Guds barn, liksom alla andra medlemmar. Församlingen försöker hjälpa medlemmar som råkat i svårighet‐
er, till exempel genom att erbjuda hälsovård, själavård och annan hjälp. Verksamhet Thai Good News Center ordnade under fjolåret förutom gudstjänster också bibelkurser per korrespondens, (i dem deltog 45 människor), kinesiskt och thailändskt nyårsfirande, långfredagsdrama, lopptorg, engelska undervisning och julfest. Fru Phetchara som jobbar på centret studerar vid lutherska, teologiska seminariet i Bangkok. Under fjolåret gjorde hon 8 kurser. Med hjälp av predikningar, bibelstudier och diskussionsgrupper uppmuntras medlemmarna att delta i för‐
samlingens olika typer av verksamhet. Sista söndagen i varje månad delar församlingsmedlemmarna med sig av olika bibelord. Församlingsmedlemmarna har fått mod att leva som kristna. Under 2014 ordnades dock inga dop. Försam‐
lingen fick 7 nya medlemmar som flyttat från andra församlingars område. Böneämnen:  Be om kraft, iver och hälsa för församlingens anställda  Be att församlingens medlemmar tar med vänner och arbetskamrater till församlingen så de får höra Guds Ord. Tack till alla som stöder vårt arbete! Gudstjänst vid Thai Good News Center. Text och foto: Pauli Rantanen 
Download