Väder klimat och växtlighet

advertisement
Väder klimat
Väder vs klimat
 Väder
temperaturer,
luftryck,
vindförhållanden,
nederbörd
luftfuktighet
molnigheter/sol
(för stunden, kortare
tidsperioder)
 Klimat
temperaturer
lufttryck
vindförhållanden
nederbörd
luftfuktighet
molnighet/sol
(30 års medelvärden)
Atmosfären
Lufthav, ”skyddande täcke”
-18oC
+15oC
Kväve, syre, andra gaser ex argon koldioxid
men även salter, växtpollen, vulkanisk aska
och luftföroreningar
 Fyra olika lager: troposfären, stratosfären,
mesosfären och termosfären




Troposfären






0 – 15 km
större delen av atmosfärens luft
i princip all vattenånga
här utspelar sig väder
temp. sjunker med 6 – 7oC per km
tropopausen, 10-15 km, ca -50 – -80oC
Stratosfären




15 – 50 km
temp. först konstant, 0oC vid stratopausen
varm luft överst, kall luft nederst
ozonlagret, UV-strålning
Mesosfären
 50 – 80 km
 temp. minskar med höjden, 0C – -90oC
 dåligt utforskad
– ovan maximal flyghöjd
– under minimal höjd för rymdfarkoster
 Norrsken vid den amerikanska flygbasen Eielson i Alaska
 Norrsken förekommer i Jonosfären på ca 110-120 km höjd
 De gröna områdena visar norrsken (övre området) och sydsken.
Vattenånga
Atmosfären innehåller alltid en viss mängd vattenånga
• Mättnadsfuktighet:
– den faktiska mängd vattenånga luften innehåller (g/m3, g/kg)
– -10º C: 2,4 g/m3
– +30º C: 30,1 g/m3
 Relativ fuktighet:
– den andel (%) av den maximala mängd vattenånga luften kan
innehålla vid den aktuella temperaturen
OBS! Luftens förmåga att innehålla vattenånga
Stiger med ökad temperatur!
Jordens energibalans
 In - kortvågig strålning (ljus)
 Ut - långvågig strålning (mörk)
Årstider
Jordaxeln
 Jordaxeln är riktad mot Polstjärnan
 Jordaxeln lutar 23,5 grader
En resa genom atmosfären
 http://www.youtube.com/watch?v=3CerJbZdm0
Download