Kontroll av bagerier, konditorier och caféer 2015

advertisement
Rapport 2015:15
Kontroll av bagerier, konditorier och
caféer 2015
Miljö- och hälsoskydd
Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2015
Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
311 80 Falkenberg
Besöksadress
Storgatan 27
Telefon
växel 0346-88 60 00
E-postadress
[email protected]
Internet
www.falkenberg.se
Bakgrund
EU-kommissionens livsmedels- och veterinärbyrå (FVO) gör revisioner av EUländers kontroll i livsmedelskedjan. Vid FVO:s revision i Sverige 2011 framkom
att det fanns brister i kontrollen av livsmedelstillsatser, bland annat behövde
kompetensen höjas. Livsmedelsverket har arbetat med detta. En kontrollhandbok
angående tillsatser planeras komma ut 2016. Kontrollhandböcker beskriver hur
kontroll kan utföras och ger exempel på bedömningar i kontrollen. Enligt mål i den
nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan ska fler kontroller genomföras
inom områden som är eftersatta innan år 2017. En av aktiviteterna för att nå målet
är kontroll av livsmedelstillsatser. Vi har tidigare främst kontrollerat tillsatser inom
livsmedelsindustrin. Vi ville därför göra denna kontroll även inom detaljhandeln.
Kumarin är ett ämne som förekommer naturligt i många växter, bland annat i
kanel. Kumarin får inte tillsättas som enskilt ämne till livsmedel. Mycket stora
mängder kumarin kan ge skador på levern. En normal användning av kanel som
krydda är dock inte en hälsorisk. Vi var intresserade att kontrollera kunskapsläget
angående kumarin och kontrollera om kumarin tillsätts som sådan till livsmedel.
Resultat
År 2013 började nya regler tillämpas vilket begränsade användningen av färgämnena E 104 (kinolingult), E 110 (para-orange) och E 124 (nykockin). Numera
får de inte tillsättas i bageriprodukter men detta skedde på två verksamheter. På en
verksamhet användes E 129 (Allurarött AC) för att färga in vit choklad till
pralintillverkning. Pralin är en skyddad definiton vilket innebär att färgämnen i
princip inte får tillsättas. På flera verksamheter kunde vi konstatera att vissa
färgämnen var ganska gamla och i något fall saknade märkning. Detta ökar risken
för att man har kvar tillsatser som inte längre får användas alls eller vars
användningsområde har begränsats. Tillsatser är ett svårt ämnesområde med
komplicerat regelverk. Den kommande kontrollhandboken behövs. Kunskapen om
kumarin var inte stor bland företagen. Inget företag tillsatte kumarin som
aromämne i livsmedel.
Totalt 8 av 13 verksamheter hade minst en avvikelse. På en anläggning fanns flera
avvikelser, bland annat bristande rengöring. I samband med uppföljningen
konstaterades att avvikelserna inte var helt åtgärdade vilket gjorde att vi beslutade
om krav på åtgärder. På två verksamheter förvarades livsmedel för varmt men detta
kunde företagen åtgärda på plats. På en anläggning fanns brister avseende
hantering och förvaring av städutrustning och kläder.
Nyttan med kontrollen
Kunskapen om livsmedelstillsatser har höjts hos oss, hos företagen samt hos en
leverantör av tillsatser som vi har haft kontakt med. Genom att ställa frågor på
Livsmedelsverkets forum har även andra kontrollmyndigheter kunnat ta del av
informationen. Livsmedelsverket har dessutom fått tips på saker att ta upp i den
kommande kontrollhandboken om tillsatser.
Fakta
Under september-november 2015 inspekterade vi 13 bagerier, konditorier och
caféer i Falkenbergs kommun. På anläggningarna kontrollerades följande områden:
 Lokaler och rengöring
 Användning av tillsatser
 Kunskap om ämnet kumarin
 Avfallshantering och skadedjur
 Temperatur
 Personalhygien
 Att allergiinformation lämnas
1
Bilaga
Anläggningar som kontrollerats
Agnes Hörna
Annas Bakgård
Bageri & Konditori Kringlan
Bolins Bageri
Falkenbergs Museum Café Hjärtat
Michaelas Godbitar
Mötesplats Mölles Café
Peters Konditori
På G
Solhaga Stenungsbageri
Stålboms Konditori
Ullared Flädje Golfklubb
Västra Bageriet
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards