Visualisering av bibliografiska data

advertisement
Nätverksvisualisering av
bibliografiska data
- ett sätt att överblicka ett forskningsfält eller ett
stöd vid informationssökning
Biblioteksrådet 17-06-08
[email protected]
En bild säger mer än tusen ord
eller konsten att åskådliggöra
tendenser i stora datamängder
Användningsområden
• Kartläggning av ett forskningsområde
• Kartläggning av en enhets forskning
• Hjälp vid informationssökning
• Textmappning
Kartläggning av ett forskningsområde
• Vilka är de viktiga forskarna?
• Vilka olika strömningar/inriktningar kan identifieras?
• Vilka samarbetar?
• Utveckling över tid?
• Klassiker inom ämnet?
Kartläggning av en enhets forskning
• Vilka är enhetens starka fält?
• Med vilka andra enheter samarbetar forskarna?
• Med vilka andra länder?
• I vilka tidskrifter publicerar man sig i?
Programmen
WOSviewer och CitNetExplorer
VOSviewer – synkron ansats, aggregerad nivå,
indirekta relationer
Mätbara enheter
• Documents
• Sources
• Authors
• Organizations
• Countries
Mätbara relationer
• Citeringsrelationer
• Co-citering
• Bibliografisk koppling
• Samförfattande
Bibliografisk koppling
B
A
C
tid
Co-citering
B
C
A
tid
CitNetExplorer – diakron ansats, direkta
citeringslänkar mellan enskilda publikationer
• Möjligheten att ”borra sig ned” i ett nätverk
• Möjligheten att göra utsökningar
• Möjligheten att skapa kluster
• M.m…
• Enbart data från WoS
• Enbart enskilda publikationer
• Enbart 1:a författarnamnet synligt
Arbetsgång
• Gör ett uttag i WoS eller SCOPUS
• Ladda ner som en textfil
• Öppna i programmen
• Sedan en iterativ process tills det att meningsfulla mönster framträder
(domänkunskapens betydelse)
Download