följ jesus! - Korskyrkan Uppsala

advertisement
FÖLJ JESUS!
Hemgruppsbrev 26 februari 2014
TILLHÖRIGHET OCH TRYGGHET
Utifrån Matteus 8:18-27 förkunnade jag i söndags att det finns en frid och trygghet som
är helt annorlunda mot allt annat. Den finns i gemenskapen med Jesus. Han inbjuder
alla människor att få tillhöra Guds rike. Men detta nya liv är inte en röd matta som
rullas ut så att allt blir väldigt lätt. Jesus visar med sitt exempel och i sina ord (se Jes
53:4, 2 Kor 8:9) att vi behöver beräkna kostnaden för att följa honom, och inte låta
något annat komma i vägen för vår vandring med honom.






Vem är Jesus i detta Bibelsammanhang?
Har ni erfarenheter av hur vandringen med Jesus förvandlar situationer eller
relationer? Hur har Guds frid kommit till era stormar?
Vad innebär det för er att tillhöra Gud? Ändrar det hur ni ser på livets
utmaningar?
Varför är ni intresserade av att följa Jesus, trots att det har sina sidor – alltså inte
alltid är så enkelt, utan kan innebära ett ”högt pris att betala”?
Hur kan vi beräkna kostnaden att följa Jesus, som han uppmanar oss till? Vad
kommer lätt i vägen för att följa Jesus?
Hur gör ni när ni kommer till kluriga verser/avsnitt i Bibeln? Kan ni känna igen
er i risken till flyktbeteende?
Det är inte alltid enkelt att följa Jesus! Men det är värt det! Eller som sången säger:
Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera.
Allt Guds goda
Daniel Lindqvist
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards