Bo Dahlbom 1998 — adb.gu.se

advertisement
Bo Dahlbom 2003 — siti.se
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Chef för Svenska IT-institutet — www.siti.se
• Professor på IT-universitetet — www.ituniv.se
• Ordförande i Rådet för mobila tjänster
• www.viktoria.se/~dahlbom
Det började med en räknemaskin
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Beräkning och programmering (1940-60)
• Informationssystem och robotar (1960-80)
• Persondatorer och kopiatorer (1980-90)
• Nätverk och dokumenthantering (1990-95)
Men så kom
Bo Dahlbom
www.siti.se
Teknik och tillväxt
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Teknisk utveckling skapar tillväxt
• Snabb tillväxt leder till guldrusch
• Guldruscher slutar i krasch
• Sedan sker återhämtning
En gammal guldrusch
Bo Dahlbom
www.siti.se
”Cykelföretag fanns i stor mängd på marknaden.
Oerhörda förmögenheter växte på några få dagar och
ibland gick det åt några små förmögenheter för att skapa
dem. Gruvaktierna gick dåligt men bara ett företag hade
ordet ”cykel” eller ”däck” i namnet så fick det snabbt
kapital, oavsett hur affärsidén bedömdes av experterna.”
(1897)
Teknisk utveckling
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Maskinerna tömde landsbygden, gav oss
jobb i fabrikerna
• Datorerna tömde fabrikerna, gav oss jobb på
kontoren
• IT tömmer kontoren, ger oss jobb på
marknaden
IT är en revolution!
Bo Dahlbom
www.siti.se
Bönder
1860
Arbetare
1930
Tjänstemän
1960
2002
2010
Från fabrik till marknad
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Den tekniska utvecklingen har fört oss från
produktion till administration till tjänsteutövning,
service och försäljning
• En fantastisk förmåga till produktion tvingar oss nu
att fokusera på försäljning, service, marknadsföring,
design och varumärke
Kundjakt
Bo Dahlbom
www.siti.se
När vi producerar mycket mer än vi kan sälja
på den globala marknaden, då ökar
konkurrensen och vi tvingas allt längre ut på
marknaden för att bevaka våra gamla kunder
och gå på jakt efter nya
Från varor till tjänster
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Varor måste vi söka upp, tjänsterna följer oss,
vakar över oss
• Varorna bestämmer över oss, tjänsterna är våra
tjänare
• Tjänster är som ljus, ljud, värme, en extra
dimension i tillvaron
Det gamla företaget
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Ett samhälle i samhällets utkant, ett
välorganiserat centrum för produktion,
en fabrik
• En väl avgränsad, självständig
organisation, med egna mål,
värderingar, kontroll och mått på
kvalitet
Det nya företaget
Bo Dahlbom
www.siti.se
• En löst sammanhängande, distribuerad och
mobil säljorganisation, med en website
• En serviceinrättning som följer kundernas
sätt att organisera sig, deras krav och
önskemål
Den nya ekonomin
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Från fabriker till marknad
• Från företag till affärer
• Från rutiner till innovation
• Från produktion till paketering
Det gäller att sälja
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Från process till situation
• Från organisation till initiativ
• Från händer till hela människor
• Från kontroll till uppmärksamhet
Service är att betjäna
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Från tjänstemän till tjänare
• Professionell, personlig paketering
• Att sälja är att passa upp
• Tjänare är mobila, tjänster är mobila
Resultatfokusering
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Endast resultaten räknas
• Men vilka är resultaten?
• Hur vet jag om jag räcker till?
• Ledarens viktigaste uppgift
Tillväxt och fördelning
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Produktion och reproduktion
• Innovation och förvaltning
• Affärer och administration
• Tillväxt och fördelning
Förnuft och känsla
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Ingenjörer, ekonomer är förnuftiga
• Säljare, entreprenörer har känsla
• Udda århundraden och jämna
• Producera med förnuft, sälj med känsla
Den goda marknaden
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Demokrati som marknad
• Som en enda stor familj
• Rådgivning och försäljning
• Massmarknadens individerbjudanden
Komplexa kundrelationer
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Från administratör till säljare
• Kundtyper och paketerbjudanden
• CRM som administration och samarbete
• Total kommunikation och försäljning
Vad kan vi lära av 3G?
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Wap, GPRS, 3G, i-mode, kilobit...
• Nät, terminaler, tjänster, operatörer
• Affärsmodeller, värdekedjor, betalning
• Företag eller konsumenter eller företag
• Vodafone Live och Telia Mobile Dof Tomato
Är du
Bo Dahlbom
www.siti.se
wap eller?
Paketering
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Integration och modularisering
• Plug and play ger valfrihet
• Livet är ett paketerbjudande
• Produktion/marknadsföring/försäljning
Medier förr
Bo Dahlbom
www.siti.se
• En väl avvägd integrerad produkt, en kanal,
ett paketerbjudande
• För konsumtion vid en bestämd tid, på en
bestämd plats, på ett bestämt sätt
• Producerad av en sluten organisation för
självbetjäning
Internet som teknik
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Email, webb och mobilt Internet
• Web services för integration
• Data, information, dokument, tjänster
• Internet överallt, i allt, bakom allt
Internet som medium
Bo Dahlbom
www.siti.se
• En integrerad informationsvärld
• En sammanhängande fysisk värld
• En integrerad mediavärld
• Internet som elektricitet
Nya tider
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Från batch till online
• Från stationär till mobil
• Från system till tjänster
• Från produktion till interaktion
Intelligenta medier
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Från medier som passiva produkter till
medier som interaktiva tjänster
• Från många medier till en mediavärld
• Medier som en dimension i världen, som
kitt och yta, som bakgrund
Framtidens medier
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Råa nyheter, verkligheten själv, tjänster live,
always on
• För konsumtion när, var, hur som helst
• Alltid tillgänglig som interaktiv, proaktiv
sambetjäning, som min utsände rapportör
Tjänstesamhället
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Tjänsteutövning som administration –
inåtvänd, nedlåtande, på nåder, öppettid,
mottagning, monopolfasoner
• Tjänsteutövning som service – utåtriktad,
underdånig, uppsökande, tillgänglig,
konkurrensutsatt
e-samhället
Bo Dahlbom
www.siti.se
• I fabrikernas samhälle var organisationer
byggnader. Affärer, utbildning, vård, tröst — allt
fick du i fabriken
• I marknadens samhälle blir organisationer
nätverkande. Affärer, utbildning, vård, tröst — allt
finns på nätet och som mobila tjänster i ett
samhälle med allt större rörlighet
24-timmarssamhället
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Anytime, anywhere, anyone computing
• Allting är alltid öppet överallt
• Online skyddsänglar vakar över dig
• Alltid tillgängliga, i allt högre tempo
• Mobila nomader som hyr sina liv
Konsumtionssamhället
Bo Dahlbom
www.siti.se
• Möten: cocktails, visningar, events
• Resor: äventyr, arbete, utbildning, hälsa
• Upplevelser: exotisk mat, musik, konst
• Kropp: makeup, gym, massage, operationer
Livet är ett
Bo Dahlbom
www.siti.se
cocktail-party
Download