Bo Dahlbom - Framtid och Trender

advertisement
Bo Dahlbom
Professor och forskningschef
Sveriges framtid (2007)
Aktivera dina medarbetare (2011)
www.aktivering.se www.sust.se
1
Förändring
Samhället förändras
De sista 5 åren med Internet
Facebook, Twitter
iPhone, iPad, Spotify
Appar, Cloud, Video
Bo Dahlbom
En fantastisk
 Teknikexplosion!
Sverige år 1900
Bo Dahlbom
Sverige år 2000
Bo Dahlbom
2
Tillväxt
Det moderna miraklet
200 000
Bnp per person i Sverige
150 000
100 000
50 000
5 000
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Tillväxtsamhället
Innovationer, rationalisering, högt tempo
Konsumtionen håller hjulen rullande
Stress, konkurrens, utslagning
Miljöförstöring, resursbrist, klimathot
Bo Dahlbom
Tillväxt som livsvillkor
Tillväxt ger nya möjligheter
Tillväxt ger framtidstro
Tillväxt gör oss generösa
Tillväxt håller rädslan borta
Bo Dahlbom
Teknik, tävling, handel!
Tillväxt!
3
Marknad
”never make at home
what it will cost more
to make than to buy”
Fördelar med självhushåll
Du har kontroll över utvecklingen
Ingen annan lägger sig i
Du kan minimera risker
Du blir oundgänglig, får makt
Bo Dahlbom
Monopol
Marknad
Fördelar med marknad
Fantastisk produktivitetsökning
Ökat utbud, innovationer
Sveriges konkurrenskraft
Svensk näringslivsutveckling
Bo Dahlbom
Förutsättningar för marknad
Öppenhet, förändringsvilja
Standardisering, reglering
Finansierings- och betalsystem
Konkurrens, kvalitetsgranskning
Bo Dahlbom
Bo Dahlbom
Bo Dahlbom
4
Globalisering
Sveriges utrikeshandel
Mdr kr
1500
1000
500
100
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Den globala femkampen
Globalisering och ökad rörlighet
Automatisering och standardisering
Kommersialisering och konsumtion
Systemisering: allt hänger samman
Rationalisering: kunskap och konkurrens
Bo Dahlbom
5
Online
Tempot ökar
Samhällsutvecklingen
tvingar oss att springa allt
fortare för att få en plats
och behålla den
Bo Dahlbom
Svensk sjukvård
Var god vänta
Bo Dahlbom
Bo Dahlbom
Sjukvård online
Från reparationer till säker drift
Myndiga medborgare, erfarna amatörer
Automatisk diagnos, självbetjäning
Kollektiv hälsa och individuell konsumtion
Bo Dahlbom
Skolan börjar
Sitt i bänken!
Bo Dahlbom
Bo Dahlbom
Utbildning online
När kunskapen inte finns i skolan
Kunskap som hantverk och handelsvara
Benchmarking och innovation
Läsa, skriva, räkna blir klipp och klistra
Barnarbete och livslångt lärande
Bo Dahlbom
Offentlig förvaltning
pdf
Bo Dahlbom
Online tjänster
Offentliga tjänster på nätet
Tjänster för självbetjäning
En marknad för tjänster
Global utveckling, lokal anpassning
Bo Dahlbom
6
Företag
Företagandets villkor
Konkurrens, lönsamhet, vinst, investeringar
Rationalisering, kostnadseffektivisering
Expansion, aktiv rekrytering, marknadsföring
Strategier och mål, en vision, varumärke
Bo Dahlbom
Sveriges utveckling
Från inåtvänt fabrikssamhälle
Ett folkhem med ordning och reda
Till utåtriktat tjänstesamhälle
Gränslöst företag på global marknad
Bo Dahlbom
Från folkhem till företag
Från offentlig sektor till kunder som betalar
Från utförare till upphandlare
Utbildning och vård på export
Standardisering på en global marknad
Bo Dahlbom
7
Innovation
Innovationsarenor
Öppna mötesplatser
Tvärs gamla företagsgränser
Inifrån-ut, utifrån-in, ett med världen
Sociala medier, nätverkande
Bo Dahlbom
8
Produktivitet
9
Aktivering
Sveriges myndigheter
 i statens tjänst
Bo Dahlbom
Staten på marknaden
Från förvaltning till förändring
Stabila spelregler och prototyping
Ett konkurrenskraftigt företag
Ett Sverige, en statsförändring
Bo Dahlbom
Staten online
Staten på nätet – för medborgare
Det mobila kontoret – för medarbetare
Myndigheter och myndiga medborgare
Medborgarna och ärendehanteringen
Bo Dahlbom
Framtidens myndigheter
Globalisering, rörlighet, outsourcing
Automatiserad administration
Systemiserad tjänsteutövning
Myndighetsutövning och service
En kunskapsorganisation
Bo Dahlbom
Vad väntar vi på?
Elektronisk identifikation
En massa gamla hantverkare
En åldrande befolkning
En framtidsbild, en riktningsangivelse
Bo Dahlbom
Early experiments in transportation
Strategi för framgång
Vi lyfter blicken
Bejakar förändring
Prövar det nya
Bo Dahlbom
Tillsammans bygger vi
 Framtiden
Download