Kåre Bremers presentation vid Förbundsförsamlingen i

advertisement
Full kostnadsredovisning
och
Full kostnadstäckning
Kärnverksamhet – U o F
och stödverksamhet
Kärnverksamhetens delar ska solidariskt
bära kostnaderna för stödverksamheten
Kärnverksamhetens delar = kostnadsbärare
t ex ett forskningsprojekt
Ett forskningsprojekts
fulla kostnader
Direkta kostnader: lön, drift, lokaler, utrustning
Indirekta kostnader: Projektets andel av
stödverksamhetens kostnader på:
lärosätesnivå
fakultets-(motsv)nivå
institutionsnivå
Ett forskningsprojekts
lokalkostnader
Direkta lokalkostnader: Lokaler som
nyttjas av projektet inklusive andel i
gemensamma institutionslokaler
Indirekta lokalkostnader: Lokaler som
nyttjas av stödverksamheten
Beräkningsbas
lönekostnader*
Indirekta
kostnader
Lärosätet
Fakultet
Institution
*kärnverksamhetens (utbildning eller forskning)
lönekostnader alt. löne- och driftkostnader
Beräkningsbas
lönekostnader*
Indirekta
kostnader
Lärosätet
Fakultet
Institution
*kärnverksamhetens (utbildning eller forskning)
lönekostnader alt. löne- och driftkostnader
Beräkningsbas
lönekostnader*
Indirekta
kostnader
Lärosätet
Fakultet
Institution
*kärnverksamhetens (utbildning eller forskning)
lönekostnader alt. löne- och driftkostnader
Beräkningsbas
lönekostnader*
Indirekta
kostnader
Lärosätet
Fakultet
Institution
*kärnverksamhetens (utbildning eller forskning)
lönekostnader alt. löne- och driftkostnader
Några aktuella RJ-projekts
fulla kostnader
Proj
Direkta kostnader
Lönek Driftk Lokalk ∑
Indirekta kostnader
Univ% Fak% Inst%
UU1
UU2
LU1
LU2
SU1
SU2
520
414
414
586
566
656
5
15
10
40
10
90
74
60
64
72
46
138
599
489
488
698
622
794
16
22
15
26
36
49
48
39
20
32
36
33
36
39
65
42
28
18
347
149
321
215
408
348
Medel* 685
35
102
824
28
32
39
429
*av 23 projekt (det finns avrundningsfel)
∑
Kostnadstäckning för RJ-projekt*
vid olika påslag
Påslag Bas f Totalt
%
påslag bev
Kostnadstäckn %
Kommentar
35
11.1
20
24.2
24.2
52
74
78
64
69
71
82
100
100
Gamla överensk 2005 o tidigare
RJs beslut oktober 2006
Överensk med RJ för 2007
RJ fr 2008 utan lokalkostn
RJ fr 2008 med lokalkostn
Full kostnadst ny beräkning
Full kostnadst gammal beräkning
720
720
720
720
824
824
720
972
800
864
894
1023
1253
1253
*medelvärden för 23 projekt
720=löne och driftskostn (ej lokalkostn) 824=totala direkta kostn
RJs olika påslag fr o m 2008
Projekt och Pro Futura
24.2%* på beviljat belopp för direkta kostnader
Viktigt ta med direkta lokalkostnader i ansökan
Program (storprojekt)
16%* på beviljat belopp för direkta kostnader
Direkta lokalkostnader ingår ej, betalas av lärosätet
Infrastrukturstöd
Enligt överenskommelse från fall till fall
*Högskolemoms tillkommer, avskaffas fr o m 2009
Rekommendationer
Utbildning av prefekter och forskare
Full kostnadsanalys i alla nya ansökningar
Ta med lärosätets medfinansiering i ansökan
Direkta lokalkostnader särskilt i RJ-ansökningar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards