Ekonomisk plan

advertisement
SISU Idrottsutbildarnas ekonomisk plan
Intäkter
Utfall 2015
Budget 2016
Plan 2017
Verksamhetsintäkter
1 376
1 000
1 000
Projektintäkter
264
160
195
Bidrag
4 751
5 251
5 450
300
300
6 391
6 711
6 945
Verksamhetskostnader
-1 040
-1 314
-1 350
Lokalkostnader
-156
-178
-180
Förbundskostnader
-205
-214
-215
Personalkostnader
-5 100
-5 005
-5 200
Räntor
+9
Summa kostnader
6492
-6 711
-6 945
Resultat
-101
0
0
Administrativa intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Västmanlands Idrottsförbunds ekonomiska plan
Intäkter
Utfall 2015
Budget 2016
Plan 2017
Verksamhetsintäkter
514
932
950
Serviceintäkter
849
820
810
Uppdragsintäkter
28
300
325
Bidrag
4 676
6 067
6 200
Administrativa intäkter
537
Summa intäkter
6 604
8 119
8 285
Verksamhetskostnader
-929
-1 445
-1 500
Servicekostnader
-209
-220
-210
Lämnade bidrag
-1 378
-1 385
-1 385
Lokalkostnader
-786
-867
-860
Förbundskostnader
-787
-874
-880
Personalkostnader
-2 430
-3 318
-3 450
Räntor
-3
+10
Summa kostnader
-6 522
-8 099
-8 285
Resultat
82
20
0
Kostnader
Download