Diskutionsunderlag vid intervjuer - Upplands

Intresseanmälan för etablering i Bro Centrum
Kontaktuppgifter
Datum:
Sökandes namn:
(juridisk person för verksamheten)
Personnr:
Adress:
Telefonnr, dagtid:
Mobiltel:
Mailadress:
Annan viktig info:
Berätta kort om dig själv och din arbetsbakgrund och om du idag har någon verksamhet/butik samt din
roll i den tänkta verksamheten/butik.
Medsökandes namn:
(annan delaktig person i verksamheten):
Personnr:
Adress:
Telefonnr, dagtid:
Mobiltel:
Mailadress:
Annan viktig info:
(finns det fler sökande/delägare så bif. även uppgifter om dem. )
Berätta kort om dig själv och din arbetsbakgrund och om du idag har någon verksamhet/butik samt din
roll i den tänkta verksamheten/butik. ( tex. delägare, operativt ansvarig i butiken, odyl.)
Företaget:
Verksamheten/butiken är/kommer att drivas som en:
 Enskild firma.
 Handelsbolag
Är företaget registrerat:
 Ja, fyll i uppgifterna nedan
Företagsnamn:
 Aktiebolag
 ej klart
 Nej, fortsätt på nästa sida
Org.nr för HB el AB:
Adress:
Telefonnr, dagtid:
Mailadress:
Hemsida:
Sida 1
Intresseanmälan för etablering i Bro Centrum
Har du någon Affärsplan för ditt företag?
 Om ja, bifoga den.
 Om nej, fyll i och bifoga sidan 3; Konceptbeskrivning.
Kalkyl/budget för verksamheten?
 Om ja, bifoga den.
 Om nej, använd gärna mallen på sidan 4; Mall för budget.
Bif. en sammanställd budget. Gärna både i startskedet och när verksamheten är igång.
Sortiment och verksamhet:
Beskriv kort ditt koncept, vad du vill sälja och hur din verksamhet kommer att se ut? Bif. gärna
referensmaterial och bilder. (meddela också om du har tänkt överta en befintlig verksamhet och i så fall vilken!)
Lokal:
Hur många m² är du minst i behov av? Vilka andra krav och lokalanpassningar ställs på din lokal för att
bedriva din verksamhet: (t.ex. myndighetskrav.)
Finansiering:
Beskriv hur finansieringen av verksamheten kommer att göras, eget kapital resp. lånat kapital samt vem
som är långivare.
Referenser:
För både företaget och delägare /den operativt ansvarig för verksamheten
(namn + tel) t.ex. fastighetsägaren/ samarbetspartners/leverantörer/chefer odyl
Skicka sidan 1 och 2 tillsammans med din affärsplan och budget till:
E-post:
[email protected]
Brev:
AB Upplands-Brohus
c/o Cia Ekberg
Box 2070, 196 02 Kungsängen
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen
Telefonnr: 08-5624 8700 fax: 08-584 509 31
www.upplands-brohus.se
Sida 2
Konceptbeskrivningsmall
Konceptbeskrivning:
Som du kan använda dig av om du inte har en affärsplan som beskriver detta.
Beskriv kort ditt koncept, vad du vill sälja och hur din verksamhet kommer att se ut? Bif. gärna
referensmaterial och bilder. (meddela också om du har tänkt överta en befintlig verksamhet och i så fall vilken!)
Formulera en affärsidé!
Vilken målgrupp/kundkrets vänder du dig till?(beskriv vem eller vilka som är dina kunder)
Hur tänker du marknadsföra din butik? (beskriv på vilket sätt)
Vilket marknadsområde (upptagningsområde) kommer din butik att ha?(geografiskt)
Hur resonerar du och ser på konkurrens?
(Vilka är det och var finns dem och vad gör/säljer de, hur marknadsför de sig osv..?)
Sida 3
Budgetmall!
Budget:
För att hjälpa dig att beräkna en realistisk budget så ger vi dig här en mall. Varje verksamhet har dock olika
intäkter och omkostnader så se detta som en liten hjälp på traven. Tänk på att budgeten skall vara exkl. moms.
// AB Upplands-Brohus. Se även Tips och råd! på sidan 5
Intäkter
Per helår
Per månad
Per helår
Per månad
Försäljning i butik
Ev. annan försäljning
t.ex. kommission, internetförsäljning o.dyl.
Annan intäkt etc.
Totala intäkter:
Kostnader:
Inköp
Administrativa & ekonomi kostnader t.ex.
dator, kassaapparat telefon. Revisor/ bokföringshjälp, kontorsmaterial mm
Egen marknadsföring
Personalkostnader
Inkl. sociala avgifter, pension, utbildning o.dyl.
Lokalhyra ca 1.500kr/m² *
Inkl. nedan nämnda gemensamma kostnader.
Andra lokalkostnader *
egen elförbrukning, extra sophämtning
lokalanpassning, lagerlokal mm.
Lön för personal (egen lön i ett aktiebolag)
Annat…
Lån, Leasing, försäkringar, bil o.dyl ...
Totala kostnader:
Resultat: (= intäkter – kostnader)
kvar till lön i HB/Enskild firma
* Hyra/lokalkostnader: För att du enkelt ska kunna göra din budget så är 1.500kr/m² ett schablonbelopp för
hyran och vissa lokalkostnader som står för följande kostnader i Bro Centrum:
Lokalens hyra inkl. personalparkering, din del av fastighetsskatten och gemensamma centrumkostnader för t.ex.
städ, värme, sophantering för hushållssopor samt marknadsföringsbidrag till företagarföreningen.
Tänk dock på att du kan ha andra egna lokalkostnader som skall tas med som t.ex. förbruknings el, extra
sophämtning, lokalanpassning, lagerlokal o.dyl.
Sida 4
Tips och råd!
Ekonomisk planering
Visst känns det snitsigt att göra budgetar. Du skriver ner massor av siffror på rad som beskriver
ditt företags intäkter och kostnader. Kostnaderna är lätta att skriva ner, dem kan du ha relativ
kontroll över. Det svåra är att räkna ut intäkterna eftersom du kan skriva vilka siffror du vill där
och de kommer antagligen inte stämma i alla fall. Problemet med intäkterna är att de kan spela
spratt med ditt ego. Det är jättelätt att skriva en säljbudget efter dina önskningar men den
kommer inte att betala räkningarna åt dig. Så, när du gör en budget – låtsas att du gör den åt en
person som vill låna pengar av dig för att starta ett företag. Var hård – det är det enda sättet att
lyckas med en budget.
Det viktigaste i ditt företag är att veta exakt vilka kostnader du har så du vet exakt hur mycket
pengar du behöver få in varje månad för att det inte ska gå åt skogen. När ditt företag varit igång
ett par år kan du börja med riktiga budgetar eftersom det är först då som du kan ha en rimlig bild
över vad som händer på riktigt i företaget. Det är då det är dags att sätta tänderna i en
resultatbudget.
Så här gör du en resultatbudget!
Resultatbudgeten är ett verktyg för att du ska kunna ställa intäkter och kostnader mot varandra
över en viss tid – oftast ett år
Du tar upp dina intäkter:

Försäljning, räntor etc.
Du tar upp dina kostnader















Löner
Lokaler
Sociala avgifter
Resekostnader
El
Värme
Reparationer
Telefon
Datorkostnader
Bokföring, revision, deklaration.
Marknadsföring
Försäkringar
Leasing
Bilkostnader
Avskrivningar
Siffran du får fram när du tar kostnader minus intäkter kallas resultatet.
Från detta dras i enskild firma och handelsbolag egenavgifter. Därefter dras skatt. Resten är vad
ägaren/ägarna har att disponera.
Dessa tips och råd kommer från: www.affarsplan.com här kan du hitta fler tips och råd.
Sida 5