Diskutionsunderlag vid intervjuer - Upplands

Söker du butikslökal?
Kungsängens Centrum ligger i Upplands-Bro kommun ca 3 mil från Stockholm utefter västra
sträckningen av pendeltåget med egen station. Från centrumet går det ett flertal
matarbussar ut till andra delar av kommundelen. I dag har centrumet flera fastighetsägare
som äger lokaler i centrumet och Upplands-Brohus är en av dem.
Idag innehåller centrumet ett flertal banker, mäklare, frisörer, blomsterbutiker och
restauranger. Både ICA Nära och Coop Konsum finns i centrumet. Vi har även tobaksaffärer,
en klädbutik, garnaffär, gym, solarium/hudvård m.fl. och ett systembolag som nu är
färdigbyggs och blivit en plockbutik. I augusti 2014 planerar kommunen att inviga ett
Kulturhus som även kommer att inrymma någon/några mindre butikslokaler samt eventuellt
kontorslokaler.
Söker du en kontorslokal?
Kontakta oss på nedanstående mailadress så får du en annan Intresseanmälningsblankett.
Ang. butikskoncept/verksamhet:
Vi tar löpande emot intresseanmälningar för verksamheter med bra koncept som bidrar till
centrumets mångfald och utveckling.
Vi ser gärna nya koncept/verksamheter som idag inte finns i Kungsängen och som kan bidra
till en bra mix. Den skall vara inriktad på ”sälj” och skapa trafik av besökande till centrumet,
med butiksöppettider.
Sänd intresseanmälningsblanketten till:
[email protected]
mvh hälsningar
Upplands-Brohus
Lokaler: 08-5624 8740
Inge Åberg, Fastighetschef Lokaler & Cia Ekberg, Centrumledare
Intresseanmälan för etablering i Kungsängens Centrum
Kontaktuppgifter
Datum:
Sökandes namn:
(juridisk person för verksamheten)
Personnr:
Adress:
Telefonnr, dagtid:
Mobiltel:
Mailadress:
Annan viktig info:
Berätta kort om dig själv och din arbetsbakgrund och om du idag har någon verksamhet/butik samt din
roll i den tänkta verksamheten/butik.
Medsökandes namn:
(annan delaktig person i verksamheten):
Personnr:
Adress:
Telefonnr, dagtid:
Mobiltel:
Mailadress:
Annan viktig info:
(finns det fler sökande/delägare så bif. även uppgifter om dem. )
Berätta kort om dig själv och din arbetsbakgrund och om du idag har någon verksamhet/butik samt din
roll i den tänkta verksamheten/butik. ( tex. delägare, operativt ansvarig i butiken, odyl.)
Företaget:
Verksamheten/butiken är/kommer att drivas som en:
 Enskild firma.
 Handelsbolag
Är företaget registrerat:
 Ja, fyll i uppgifterna nedan
Företagsnamn:
 Aktiebolag
 ej klart
 Nej, fortsätt på nästa sida
Org.nr för HB el AB:
Adress:
Telefonnr, dagtid:
Mailadress:
Hemsida:
Sidan 1
Intresseanmälan för etablering i Kungsängens Centrum
Har du någon Affärsplan för ditt företag?
 Om ja, bifoga den.
 Om nej, fyll i och bifoga sidan 3; Konceptbeskrivning.
Kalkyl/budget för verksamheten?
 Om ja, bifoga den.
 Om nej, använd gärna mallen på sidan 4; Mall för budget.
Bif. en sammanställd budget. Gärna både i startskedet och när verksamheten är igång.
Sortiment och verksamhet:
Beskriv kort ditt koncept, vad du vill sälja och hur din verksamhet kommer att se ut? Bif. gärna
referensmaterial och bilder. (meddela också om du har tänkt överta en befintlig verksamhet och i så fall vilken!)
Lokal:
Hur många m² är du minst i behov av? Vilka andra krav och lokalanpassningar ställs på din lokal för att
bedriva din verksamhet: (t.ex. myndighetskrav.)
Finansiering:
Beskriv hur finansieringen av verksamheten kommer att göras, eget kapital resp. lånat kapital samt vem
som är långivare.
Referenser:
För både företaget och delägare /den operativt ansvarig för verksamheten
(namn + tel) t.ex. fastighetsägaren/ samarbetspartners/leverantörer/chefer odyl
Skicka sidan 1 och 2 tillsammans med din affärsplan och budget till:
E-post:
[email protected]
Brev:
AB Upplands-Brohus
”Lediga lokaler i Kungsängen”
Box 2070, 196 02 Kungsängen
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen, Telefonnr: 08-5624 8740 vxl, fax: 08-584 509 31
www.upplands-brohus.se
Sidan 2
Konceptbeskrivningsmall
Skicka med en affärsplan eller gör en Konceptbeskrivning:
Som du kan använda dig av om du inte har en affärsplan som beskriver detta .
Beskriv kort ditt koncept, vad du vill sälja och hur din verksamhet kommer att se ut? Bif. gärna
referensmaterial och bilder. (meddela också om du har tänkt överta en befintlig verksamhet och i så fall vilken!)
Formulera en affärsidé!
Vilken målgrupp/kundkrets vänder du dig till?(beskriv vem eller vilka som är dina kunder)
Hur tänker du marknadsföra din butik? (beskriv på vilket sätt)
Vilket marknadsområde (upptagningsområde) kommer din butik att ha?(geografiskt)
Hur resonerar du och ser på konkurrens?
(Vilka är det och var finns dem och vad gör/säljer de, hur marknadsför de sig osv..?)
Sidan 3
Budgetmall!
Budget, kan du lämna och fylla vid en fortsatt diskussion.
För att hjälpa dig att beräkna en realistisk budget så ger vi dig här en mall. Varje verksamhet har dock olika
intäkter och omkostnader så se detta som en liten hjälp på traven. Tänk på att budgeten skall vara exkl. moms.
// AB Upplands-Brohus. Se även Tips och råd! på sidan 5
Intäkter
Per helår
Per månad
Per helår
Per månad
Försäljning i butik
Ev. annan försäljning
t.ex. kommission, internetförsäljning o.dyl.
Annan intäkt etc.
Totala intäkter:
Kostnader:
Inköp
Administrativa & ekonomi kostnader t.ex.
dator, kassaapparat telefon. Revisor/ bokföringshjälp, kontorsmaterial mm
Egen marknadsföring
Personalkostnader
Inkl. sociala avgifter, pension, utbildning o.dyl.
Lokalhyra mellan 1.100 – 2.600kr/m² *
Andra lokalkostnader *
egen elförbrukning, extra sophämtning
lokalanpassning, lagerlokal mm.
Lön för personal (egen lön i ett aktiebolag)
Annat…
Totala kostnader:
Resultat: (= intäkter – kostnader)
kvar till lön i HB/Enskild firma
* Hyra/lokalkostnader är ett spann för de hyror som finns i Kungsängens Centrum. Det påverkas av
lokalens läge, finnisch & lokalens storlek.
Tänk dock på att du kan ha andra egna lokalkostnader som skall tas med som t.ex. fastighetsskatt,
förbrukningsel, sophämtning, lokalanpassning, lagerlokal o.dyl.
Sidan 4
Tips och råd!
Ekönömisk planering:
Visst känns det snitsigt att göra budgetar. Du skriver ner massor av siffror på rad som
beskriver ditt företags intäkter och kostnader. Kostnaderna är lätta att skriva ner, dem
kan du ha relativ kontroll över. Det svåra är att räkna ut intäkterna eftersom du kan
skriva vilka siffror du vill där och de kommer antagligen inte stämma i alla fall.
Problemet med intäkterna är att de kan spela spratt med ditt ego. Det är jättelätt att
skriva en säljbudget efter dina önskningar men den kommer inte att betala räkningarna
åt dig. Så, när du gör en budget – låtsas att du gör den åt en person som vill låna pengar
av dig för att starta ett företag. Var hård – det är det enda sättet att lyckas med en
budget.
Det viktigaste i ditt företag är att veta exakt vilka kostnader du har så du vet exakt hur
mycket pengar du behöver få in varje månad för att det inte ska gå åt skogen. När ditt
företag varit igång ett par år kan du börja med riktiga budgetar eftersom det är först då
som du kan ha en rimlig bild över vad som händer på riktigt i företaget. Det är då det är
dags att sätta tänderna i en resultatbudget.
Så här gör du en resultatbudget!
Resultatbudgeten är ett verktyg för att du ska kunna ställa intäkter och kostnader mot
varandra över en viss tid – oftast ett år.
Du tar upp dina intäkter:
Försäljning, räntor etc.
Du tar upp dina kostnader















Löner
Lokaler
Sociala avgifter
Resekostnader
El
Värme
Reparationer
Telefon
Datorkostnader
Bokföring, revision, deklaration.
Marknadsföring
Försäkringar
Leasing
Bilkostnader
Avskrivningar
Siffran du får fram när du tar kostnader minus intäkter kallas resultatet.
Från detta dras i enskild firma och handelsbolag egenavgifter. Därefter dras skatt.
Resten är vad ägaren/ägarna har att disponera.
Dessa tips och råd kommer från: www.affarsplan.com där kan du hitta fler tips och råd.
Sidan 5