Planeten jorden, Berggrunden

advertisement
Planeten jorden, Berggrunden 1. 2. 3. 4. 5. Hur definieras mineral? 2p Vad betyder polymorfi och ge exempel på silikatmineral som bildar detta. 2p Vad innebär Mohs hårdhetsskala? 2p i) Vad menas med metamorf facies? ii) Vilken metamorf bergart bildar ett ursprungligt lerigt sediment vid medelhög metamorf grad? 4p
i) Vilka bergarter bildas ur en basisk magma som kristalliserat på olika nivåer i skorpan? ii) Hur skiljer de sig åt? iii) Vilka är de bergartsbildade mineralen? 6p 6. i) Vad kallas gränserna 1, 2, och 3? ii) Vad är typiskt för var och en med hänsyn till jordskalv och vulkanism? iii) Hur bildas strängen av öar vid nr 4? iv) Beskriv kort de tre viktigaste processerna som gör att plattorna rör sig.
4p 4 1 2 3 7.
Markera i figurerna nedan var den namngivna bergarten bildas. Beskriv även respektive avsättningsmiljö. 3p
Konglomerat
Sandsten
8. 9. Kalksten i) Vad skiljer spröda och plastiska strukturer? Beskriv två exempel av vardera typen. ii) Ge två exempel på den praktiska nyttan av strukturgeologi? 4p Beskriv den geologiska utveckling som visas i bilden – från det äldsta till det yngsta. 3p 
Download