Om suicidalitet inte kan förstås som depression hur kan den då

advertisement
Om suicidalitet inte kan förstås
som depression hur kan den då
förstås?
Nationella skadekonferensen i Göteborg
den 15 november 2013
Jan Beskow, Suicidprevention i Väst
Den psykiatriska
sjukdomsmodellen
 Uttryck för tabuering?
 Suicid vid alla psykiska sjukdomar
 Depression vanlig – suicid sällsynt. Mindre än en
halv procent av alla med depression en viss dag
dör av suicid inom ett år
 Suicid inträffar när som helst under en depression
 Stort behov av en annan modell
Problemlösning - Fokus
 Problem
 Person
 Suicid
Problemlösning - Vägen utför
1. Flera misslyckade problemlösningar
2. Trötthet, utmattning, uppgivenhet
3. Outhärdlig smärta
4. Ensam, övergiven, hjälplös
Problemlösning - Vägen
tillbaka
4. Bryt ensamheten – Två forskarmodellen
3. Bryt smärtan – Ångestlindrande tekniker
2. Ge ny energi – Vila, sova, omväxling
1. Lös bakomliggande problem
Samhällets produktion av
lidande
 Suicidala personer är hjältar och nödvändiga
medarbetare
 Att tänka på suicid är normalt och ofta nyttigt
 Löses inte problemen blir suicidtankarna
dysfunktionella
 De kan då övergå till en ny psykisk sjukdom –
patologisk suicidalitet
 Ref: Beskow oa Suicid som problem…Studentlitteratur 2013
 Osorno et al. Community Suicide Prevention, Karolinska
inst.,2010. Nedladdas gratis från www.phi/ki.se/csp
Download