Alla-övningar - Vaasan Keskussairaala

advertisement
Övningar
”10 Viktigaste sakerna”
1. ”Skriv upp de 10 viktigaste sakerna i ditt liv för tillfället, och bedöm varje enskilt på en 1-10 skala. Du kan
alltså skriva samma siffra flera gånger.”
2. Dra ett sträck höger om siffrorna och be klienten bedöma från 1-10 hur mycket tid hen sätter på den här
aktiviteten.
3. Räkna ut skillnaderna och skriv dem i en tredje kolumn.
”Apelsin”
1.
2.
3.
4.
”Föreställ dig en apelsin. Föreställ dig doft, utseende, känsla, smak, läte och ljud.”
”Lev in dig i minnet och fokusera på sinnesintrycken.”
Säg tillsammans med klienten ordet ”Apelsin” ca 40 ggr.
”Märkte du hur verklig apelsinen var för en stund sedan, och hur den blev till ett ord då vi upprepade namnet
många gånger?”
5. På samma sätt kan man göra med obehagliga tankar som man sammansmälter med.
”Den som cyklar”
1. Be klienten att blunda och andas regelbundet för att komma in i en närvarande sinnesstämning.
2. Be klienten försöka minnas ett tidigt minne, ex. då hen lärde sig att cykla.
3. Då hen har levt sig in i det minnet ber du hen att se sig omkring och göra observationer, gärna med fokus på
detaljer i sin omgivning
4. Sedan ber du klienten hitta ett minne 10 år senare, leva sig in, och göra observationer i den miljön.
5. Sedan ber du klienten öppna ögonen och göra observationer i nuet.
6. ”Trots att allting har ändrat sedan det första minnet; kropp, kläder, åsikter, umgänge..., så upplevs det ändå
som att det finns en del som är oförändrad från det tidigaste minnet till nuet. Jag upplever alltid att det var jag
som såg de där sakerna i alla tre situationer. Det är det observerande självet.”
”Gravstenen”
Föreställ dig att dör och att du skulle gå på din egen begravning. Vad skulle du vilja att folk skulle säga om dig. Vad
skulle du vilja att de skulle skriva på din gravsten? Vad vill du bli ihågkommen för?
... vad skall du göra idag för att jobba i den riktningen?
”Handen”
1. Be klienten sätta sig bekvämt och andas några lugna andetag för att komma in i en närvarande sinnesstämning
2. Be hen lyfta ena handen och observera den i en minut. Be hen att upptäcka alla detaljer som man vanligtvis
förbiser.
3. Paus
4. Be klienten att avstå från värdering och bedömning av sina observationer. ”Observera handen som om det
vore första gången du ser den, upptäck din hand.”
5. Notera att huden ser olika ut på insidan och utsidan av handen. Notera var övergången sker. Lägg den andra
handens pekfinger på gränsen mellan de båda sidorna och rör fingret längs gränsen.
6. Observera hur det känns.
”Musikal”
1. Klienten har inkräktande tankar
2. Uppmana klienten att sjunga tankarna som i en musikal
3. Det här underlättar för klienten att ta avstånd för tanken och minskar tankarnas auktoritet.
”Om fem år”
1. Var vill du vara om fem år?
2. Varför?
”TV-program”
1. Klienten har inkräktande tankar och känslor
2. Uppmana klienten att presentera de inre upplevelserna för sig själv som i ett TV-program, ex. ”I veckans
avsnitt av Anders överdrivna rädslor får vi bevittna en skrattretande rädsla för kvarlämnat tejplim på
heminredning!”
3. Det kan ge perspektiv till klienten om att det handlar om dess personliga upplevelser och inte absoluta
sanningar
”Tävling med ett lik”
1. Ta fasta på en bort-från målsättning som klienten uttrycker, ex. ”Jag vill orsaka så lite lidande för min
omgivning som möjligt.”
2. ”Föreställ dig att du skulle delta i en tävling där målet är att orsaka så lite lidande som möjligt, och att du
tävlar mot ett lik. Vem skulle vinna?”
3. Liket vinner förstås. ”Om du lyckas med ditt mål så har du samma livsstil som ett lik, inte så värst lockande.”.
Bra tumregel för att skilja till- och från-målsättningar.
”Undertexter”
1. Klienten har obehagliga tankar som den upplever inkräktar på dess liv
2. Uppmana klienten att se tankarna som undertexter framför sig.
3. Det kan underlätta för hen att ta avstånd från dem och få perspektiv på att de bara är tankar.
”Vandrande tankar”
1. Klienten sammansmälter lätt med obehagliga tankar, som för bort fokus från det viktiga i livet
2. Du går ut på promenad med klienten och instruerar att du är dess tankars röst och att klienten inte får reagera
på något du säger förrän ni kommer till ett givet geografiskt mål.
3. Medan klienten går och fokuserar på upplevelsen av promenaden (/livet) så försöker du distrahera denna
genom att ex. skrika ”se upp för bilen” och andra oroande varningar. Om klienten ändrar sitt beteende till följd
av din kommentar så ger du instruktionen på nytt
Download